Info

Health for wealth

Health for wealth handlar om hållbar hälsa på jobbet. Alla vill ha en stark organisationskultur och ett gott ledarskap - men hur gör man för att lyckas? Vi söker svaren. Läs mer och kommentera på www.healthforwealth.se /Ann-Sofie Forsmark och Boel Stier.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Health for wealth
2022
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February


All Episodes
Archives
Now displaying: August, 2017
Aug 30, 2017

 

Hur leder man ett hälsoarbete så bra så att man belönas med priset som Årets hälsofrämjande chef? Torbjörn Eriksson, vd på Tenant & Partner, berättar.

2016 utsågs Torbjörn Eriksson på Tenant & Partner till årets hälsofrämjande chef. Hos dem handlar hälsa om flera dimensioner, inte bara den fysiska, och det tror han var en av anledningarna till att de fick priset.

Tillitsfulla relationer

Han pratar om fysisk, mental och social hälsa och menar att tillitsfulla relationer är en grundbult för att människor ska trivas.

Han menar också att om hälsa råder i organisationen så känner man det i mötet med andra människor och i kulturen. Det märks inte minst i teamen, som blir effektiva och kan fokusera på uppgiften istället för på politik.

Visionen och hälsan hör ihop

Torbjörn pratar om den vision som företaget följer och som genomsyrar både arbete mot kunder och internt. "Det finns bara ett varför"som han själv säger.

Han återkommer till att hälsoarbetet hos Tenant o Partner inte är separerat från verksamheten, det genomsyrar allt och mäts inte separat.

3 viktiga frågor

På frågan om hur man blir bäst på hälsa svarar Torbjörn Eriksson att varje verksamhet behöver besvara tre frågor för att bli hållbar:

 1. Hur kan man driva sin verksamheten på ett lönsamt sätt och samtidigt bidra till en bättre värld?
 2. Hur kan ledningen skapa en kultur som gör att människor i allt väsentligt drivs av sina inre drivkrafter?
 3. Hur kan medarbetarna leva efter sina egna värderingar och samtidigt bidra till organisationens syfte.

När och om de här frågorna är besvarade, då tjänar alla parter mer, såväl inom organisationen som utanför och medarbetarna mår bra.

Vår samarbetspartner Skandia stödjer ett flertal intressanta forskningsprojekt i samverkan med ledande universitet. Syftet är att utveckla lösningar som positivt påverkar sjukdomar, gagnar Skandias kunder och ger ökad friskhet och trygghet i samhället.

Tre vi vill lyfta är:

 • En frisk generation som drivs av Professor Mai-Lis Hellenius på KI – där man tittat på hur familjer kan skapa en mer hälsosam livsstil genom att röra på sig.
 • Forskning där man har ögat som verktyg för att studera/behandla diabetes sjukdom. Leds av Professor Per-Olof Berggren på KI.
 • En pilot med Sophiahemmet tillsammans med två andra försäkringsbolag, ett projekt som rör funktionsmedicin för sköldkörtelproblematik och som handlar om att inte bara titta på den ställda diagnosen utan se mer på helheten kring individen. Läs mer här

Vår samarbetspartner Twitch Health har ett stort engagemang för fysisk aktivitet och gärna på arbetsplatsen. I ett blogginlägg sammanfattar de fördelarna med att prioritera fysisk aktivitet för dina anställda. Det:

 1. Förbättrar förmågan att hantera stress
 2. Hjälper oss att lära oss saker snabbare
 3. Gör att vi minns bättre
 4. Ökar självkänslan
 5. Minskar risk för ångest och depression
 6. Gör att vi sover bättre
 7. Gör oss mer kreativa
 8. Gör arbetsplatsen mer attraktiv
Aug 16, 2017

Hur kan vi bäst ta hand om vår tid på jobbet så att vi lägger tid på rätt saker, i rätt mängd? Vi diskuterar tips och metoder.

Att hinna med det man har tänkt och veta att man prioriterar rätt saker, det är viktigt för att må bra. Det är också ett sätt att minska stress i arbetsvardagen.

Först och främst handlar det kanske om att acceptera att tiden aldrig kommer räcka till allt på att-göra-listan. Tiden är den trånga sektorn och det handlar först och främst om att prioritera vad som ska göras.

Första frågan är alltid varför 

A och O är att ha rett ut sitt varför, både i det stora och det lilla. Det hjälper oss att prioritera vad som ska få ta vår tid och att sen kunna hålla fast i den agendan när annat pockar på vår uppmärksamhet.

Viktigt och bråttom - eller bara bråttom?

En metod man kan ta till sin hjälp är matrisen viktigt/bråttom. Varför fastnar vi ofta i sånt som är bråttom och viktigt (varför hann vi inte med det innan det blev bråttom)? Och varför envisas vi ibland med att göra sånt som är bråttom utan att vara viktigt, medan det långsiktigt viktiga som inte är tidskritiskt får vänta? Det här sättet att sortera behov och planera sin tid kan ge en del hjälp.

Fokus kräver pauser

Många gånger kräver dessutom det mest viktiga och värdeskapande vi ägnar oss åt både tid och arbetsro. Vi tittar närmare på exempel som Pomodoro-metoden, att dela in sin arbetsdag i fokuserade delar och bryta dem med pauser för att få både den skärpa och den återhämtning vi behöver.

Att hitta balansen

Ann-Sofie delar med sig av hur hon stämmer av att hon får balans i det hon gör: hon vill fördela tiden mellan att hämta in information, dela med sig av information och bygga relationer. Alla delar behövs - men kanske inte alltid på en och samma gång.

Ta väl hand om tiden du har. Lägg så mycket du kan på det som är långsiktigt viktigt!
God lyssning önskar Ann-Sofie och Boel.

Det här avsnittet producerades i samarbete med våra samarbetspartners:

Skandia som erbjuder en hälsoförsäkring med möjlighet till tidiga insatser där medarbetare vid behov kan ringa till Skandias hälsosluss och få råd och hjälp med både fysiska och psykiska besvär. Läs mer här

Twitch Health som har gedigen kunskap om och förståelse för hur ett förändringsarbete går till. I det här blogginlägget redogör de steg för steg för den process man går igenom när man ska förändra ett beteende.

Aug 1, 2017

Kommer det att bli vanligare med obligatorisk friskvård på jobbet, mindre frihet och mer tvång alltså? Borde arbetsgivare minska stress eller bara lära ut hur man hanterar den? Professor Thorkild Thanem berättar vad han ser i sin forskning.

I folkhemssverige, för 80 år sen, såg man hälsa som statens ansvar. Det var också en tid när hoten mot vår hälsa snarare var smittsamma sjukdomar än stress och välfärdsrelaterade åkommor.

Sedan 1970-talet har hälsa setts som en fråga för individen. Men på senare tid har allt fler arbetsgivare börjat jobba med hälsosatsningar och upptäckt att det är svårt att få med sig alla medarbetare. Några företag omdefinierar hälsa som något större än bara motion och mat och inför en livsvårdstimme i veckan. Andra överger valfriheten och inför obligatorisk träning på arbetstid.

Arbetsgivaren som den nya "farbror Staten"

Är arbetsgivaren den nya "farbror Staten" som vill lägga sig i hur vi lever våra liv? Är tvång verkligen en väg till hälsa? Och borde inte arbetsplatser i så fall börja med att minska stress innan man tvångstränar eller lär ut stresshanteringsmetoder?

Det här och mycket annat diskuterar vi med Torkild Thanem, professor på Stockholms universitets företagsekonomiska fakultet. Han forskar om hälsoinsatser på arbetsplatsen och vilka effekter sådana insatser får på det sociala sammanhanget och på kulturen på jobbet.

Risk när ledaren fastnar i personliga preferenser

Under senare år, berättar Torkild, har hälsoarbete och hälsosatsningar blivit allt vanligare. Här finns förstås både möjligheter och risker. En tydlig fälla han har sett är där de som leder insatserna vill för mycket, och fastnar i personliga preferenser. Som personalchefen som skrämde bort medarbetare från lunchrummet med sina veganska tallrikar och syrliga kommentarer om andras skräpmat. Eller när alla ska köra lopp för att chefen gillar sånt.

Torkild ser också att den alltmer avancerade teknologin tar ökad plats i hälsosatsningar och hälsoarbetet. Vi kan mäta mer och det gör vi. Även här finns det förstås risker. Vi stirrar oss lätt blinda på det som är enkelt att mäta, som kolesterolvärden och syreupptagningsförmåga, samtidigt som vi missar att ta tempen på ledarskap och social sammanhållning.

God lyssning önskar Ann-Sofie och Boel!

Det här avsnittet producerades i samarbete med våra samarbetspartners:

Skandia som är den enda svenska organisationen på Fortune's Change the world list där Skandias arbete för att minska ohälsa uppmärksammas. Läs mer om deras prisbelönta arbete här.

Twitch Health som har hjälpt många företag att skapa framgångsrika hälsostrategier. Här finns deras tips för dig som vill ta ett strategiskt grepp kring hälsa på jobbet.

1