Info

Health for wealth

Health for wealth handlar om hållbar hälsa på jobbet. Alla vill ha en stark organisationskultur och ett gott ledarskap - men hur gör man för att lyckas? Vi söker svaren. Läs mer och kommentera på www.healthforwealth.se /Ann-Sofie Forsmark och Boel Stier.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Health for wealth
2022
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February


All Episodes
Archives
Now displaying: September, 2017
Sep 27, 2017

Tar robotarna över våra jobb i framtiden? Eller kan teknikutvecklingen hjälpa oss att ta bättre hand om varandra? Både och menar Ann-Therese Enarsson från tankesmedjan Futurion. 

En ofta citerad studie från 2013 menar att 47 % av alla dagens jobb kan försvinna inom 10-20 genom automatisering. Robotarna tar över, alltså. Det ger en fingervisning om hur brutal den strukturomvandling vi befinner oss mitt i kan komma att bli.

Samtidigt är det faktum att maskiner ersätter mänsklig arbetskraft inte något nytt fenomen, det har pågått i flera hundra år och genom hela industrialiseringen. Många menar också att varje gång ny teknik har ersätt mänsklig arbetskraft har det uppstått nya behov och nya jobb.

Morgondagens arbetsliv
Någon som funderar mycket på det här är Ann-Therese Enarsson. Hon är vd för Futurion, en tankesmedja ägd av TCO. Deras syfte är att diskutera förutsättningarna för morgondagens arbetsliv.

Hur blir det då i framtiden? Ann-Therese Enarsson menar att de yrkesgrupper som har mer avancerade jobb inte är fredade från hotet om automatisering. Ett experiment från organisationen Institute of the Future visade att en chefs-app kan leda avancerade kunskapsprojekt i stora bolag med goda resultat.

Den lärande arbetsplatsen
De goda nyheterna är att det finns mycket vi kan göra för att påverka och forma utvecklingen. Skolsystemet och arbetslivet behöver samverka ännu mer och Ann-Therese pratar om den lärande arbetsplatsen. Hon menar att en modern kompetensutvecklingsstrategi kommer vara centralt. Vi behöver mer än tidigare lära hela livet.

Till medarbetare vill hon skicka med att ha sin egen kompetensutveckling högt på sin agenda och ställa högre krav. Hon använder begreppet "branta inlärningskurvor" som inte nödvändigtvis handlar om en kurs utan kanske om att byta arbetsuppgifter då och då. Det gynnar både individen och organisationen. Ett sätt att vara redo för den här sortens omställning är att jobba processorienterat och undvika hierariska strukturer.

Mer tid för samarbete och möten
Ann-Therese pekar på den möjlighet som digitala lösningar ger till att fokusera på det vi människor är bäst på och som inte går att programmera: Att vara nytänkande, samarbeta och vara lyhörda. Hennes slutsats är att kanske behövs det färre läkare i framtiden, men desto fler sjuksköterskor.

Vi konstaterar också att om chefernas tid kan avlastas av automatiserade processer kan de få mer tid över till det som gör chefen riktigt bra: att möta människor och bygga relationer.

Kom till Skandias Hälsoforum
Den 24:e oktober på förmiddagen hålls Skandias årliga Hälsoforum. Vi, Ann-Sofie och Boel kommer vara moderatorer. Med panelgäster som läkaren Anders Hansen, författare till boken Hjärnstark, och vår tidigare poddgäst Torbjörn Eriksson, vd för Tenant & Partner kan vi utlova en intressant och inspirerande förmiddag. Du har möjlighet att få en av fem kostnadsfria platser. Maila ditt namn och din arbetsplats till event(at)skandia.se för att anmäla ditt intresse, och skriv gärna "hälsa" i ämnesraden.
Läs mer om Skandias hälsoarbete och vad de erbjuder sina kunder här.

Vår samarbetspartner Twitch Health har skrivit ett intressant och tankeväckande inlägg om friskvårdsbidraget och dess effekter. Detta omtalade bidrag är i grunden en skattesubvention och det finns inte mycket som stödjer dess hälsofrämjande effekt. Men man kan göra mycket annat i dess ställe!

Sep 14, 2017

Hör utdrag från vårt frukostseminarium med Skandia om hälsa som ledningsfråga. Skandias hälsostrateg, HR-chef med flera berättar om varför de valde att satsa på hälsa, vilket motstånd som fanns internt, hur det övervanns och vilka vinster det har gett.

Skandias hälsoarbete för sina kunder är prisbelönt. Men när det drog igång 2002 var det inte helt klart att man skulle få göra satsningen på sjukförsäkringar. Den affären gick back och blev då en styrelsefråga.

Slutsatsen blev att man valde att satsa sig ur situationen. Något som har lönat sig stort för både Skandia själva och deras kunder.

I avsnittet berättar Skandias hälsostrateg Kristina Hagström om pilotprojektet som födde förslaget hos deras kunder om att Skandia skulle arbeta med hälsofrågorna för att stötta dem. De startade en hälsosluss och ett arbete med en hälsokedja, stöttade med insatser och skapade en framgångsrik affärsmodell med strategiska hälsoinsatser som investeringsmodell.

HR-chef Marie Ågren berättar att Skandia har lärt sig vikten av att ha ett "varför" som är sprunget inifrån snarare än från trender och omvärldsbevakning. De jobbar i tre led - reaktivt, förebyggande och proaktivt där man som organisation är drivande i det förebyggande men vill se det som att man erbjuder en hälsopalett till medarbetarna.

I avsnittet får vi också höra Samuel Kiros, hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet och livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius från Karolinska Institutet, båda samarbetspartner i det här stora hälsoarbetet, om vad arbetsgivare kan göra, stort som smått, för att gynna hälsan på arbetsplatserna.

Läs mer om Skandias hälsoarbete och vad de erbjuder sina kunder här.

Vår samarbetspartner Twitch Health kan bistå med stöd vare sig det behövs på strategiskt eller operativ nivå. De levererar tjänster inom såväl massage som träning till många organisationer.

  1. Gör att vi minns bättre
  2. Ökar självkänslan
  3. Minskar risk för ångest och depression
  4. Gör att vi sover bättre
  5. Gör oss mer kreativa
  6. Gör arbetsplatsen mer attraktiv
1