Info

Health for wealth

Health for wealth handlar om hållbar hälsa på jobbet. Alla vill ha en stark organisationskultur och ett gott ledarskap - men hur gör man för att lyckas? Vi söker svaren. Läs mer och kommentera på www.healthforwealth.se /Ann-Sofie Forsmark och Boel Stier.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Health for wealth
2022
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February


All Episodes
Archives
Now displaying: October, 2017
Oct 25, 2017

Hälsoarbetet på företag styrs ofta av lösryckta aktiviteter. Vill man ha framgång behövs ett mål och en plan, berättar Fredrik Karlsson, vd hos vår partner Twitch Health.

Det första man behöver göra är att svara på frågan varför organisationen ska jobba med hälsa. Är det av ren omtanke om medarbetarna, för att man ska orka prestera, för att få bättre intäkter eller för att locka fler talanger?

Det kan vara lockande att svara "allt det där". Men för att att jobbet ska bli framgångsrikt behöver man prioritera och sätta upp tydliga mål som man sen kan mäta.

Tydligt mål skapar motivation

Ett genomtänkt svar på frågan varför skapar också motivation. Det ger medarbetare möjlighet att förstå hur satsningen är relevant för honom eller henne och det blir lockande att delta.

Tyvärr går det sällan till så här. I 9 fall av 10 menar Fredrik att organisationer börjar med aktiviteter istället för syfte och strategi.

Rätt ordning och rätt timing

Systematik, timing och kommunikation är också avgörande framgångsfaktorer. Det får inte ta för lång tid mellan budskap, kommunikation och att sen initiera aktiviteter.

Jobba i ett spår, inte flera

Ofta jobbar man med friskvård, arbetsmiljö och ledarskap som parallella spår och processer. Fredrik tycker att man ska slå ihop dem.  Följa upp ledarskapet, medarbetarsamtal, det systematiska arbetsmiljöarbetet och se alla verktyg för att mäta hälsa som man redan har. Man tjänar mycket på att låta alla processer arbeta med varandra, inte parallellt.

Om man gör det på ett strukturerat sätt så behöver det inte ta så mycket tid i jämförelse med vad man får ut av det. Det är en investering.

Det är också viktigt att vara transparent, inte perfekt. Visa att vi vill men inte kan allt rätt och bjuda in medarbetarna till det för att få veta vad de känner är mest prioriterat.

Hur skapar man tiden?

Nyckeln här är att göra det strukturerat och enligt en plan för då kommer man kunna jobba mer tidseffektivt.

HR-drivet kontra verksamheten

Om frågan är isolerad hos HR tar det väldigt lång tid att fatta beslut och få förankring i verksamheten. I en organisation där hälsoarbetet är förankrat i hela organisationen kan man få långsiktig effekt genom att bygga en hållbar kultur där hälsa är en självklar del.

Fredrik avslutar med att tipsa och några frågor att ställa sig för att mäta temperaturen på sitt hälsoarbete:
 1. Har vi en målsättning med hälsoarbetet?
 2. Har vi en plan för hälsoarbetet?
 3. Har vi aktiviteter som leder till den målsättningen?
 4. Känner alla till den planen?
 5. Följer vi den?

Om det är nej på en eller fler frågor finns det utvecklingspotential. Läs mer om framgångsrikt hälsoarbete här.

I det här avsnittet tipsar Ann-Sofie också om Nordic Health Convention på Svenska Mässan i Göteborg den 15:e november. Kanske ses vi där?

Vår partner Skandia bedriver ett genomtänkt hälsoarbete sedan många decennier tillbaka och har lyckats sänka sjuktalen för sina kunder till hälften på tio år. Ett relativt nytt inslag är den hälsoapp Skandia erbjuder företag med fler än 30 medarbetare, en engagerande tröskelsänkare för att komma igång med goda vanor. Läs mer om hälsoappen här.
Oct 11, 2017

Konflikter är en del av livet. Men de är inte bara av ondo, de kan föra oss framåt - om vi hanterar dem på rätt sätt!

Erik Lorinder från P2 Enterprises har lång och gedigen erfarenhet av att förebygga och hantera konflikter både inom Polisen och på andra arbetsplatser.

Det bästa sättet att motverka konflikter är att bygga relationer. Då behöver vi undvika att vara anonyma inför varandra. Att kunna namnet på en person är det första steget till en bra dialog.

Erik Lorinder menar att fördomar är något vi alla har. Det är hur vi hanterar dem som spelar roll.

Tre sorters konflikter
Konflikter är komplexa men kan kategoriseras i tre huvudsakliga typer:

 1. Ordningskonflikter som handlar om olika åsikter om hur något ska vara.
 2. Fördelningskonflikter där man upplever orättvisa kring vem som får vad, och hur mycket.
 3. Positioneringskonflikter där det bara är en av oss som kan vara i den aktuella positionen.

Vi hamnar lättare i konflikter när vi inte blir sedda, hörda och bekräftade. Då "brinner det till i attitydhörnet" som Erik Lorinder beskriver det.  Viljor, tankar och attityder ger eld åt konflikten och vi får svårt att fokusera på sakfrågorna.

Hur löser vi konflikter?
Prata. Prata. Och prata, menar Erik. Vi behöver sätta ord på det vi upplever för att kunna mötas i en lösning. Det kanske inte går utan hjälp utifrån när det är för mycket känslor inblandade. Vi kan behöva blotta oss, prata om våra känslor och visa vår sårbarhet trots att det kanske känns otäckt.
Det vi upptäcker när dialogen är igång är ofta att vi alla har farhågor och förhoppningar som många gånger liknar varandra. Däremot skiljer sig våra bilder av verkligheten åt och när vi förstår hur den andres bild ser ut har vi närmat oss en lösning.
 
God lyssning önskar Ann-Sofie och Boel!
Kom till Skandias Hälsoforum
Den 24:e oktober på förmiddagen hålls Skandias årliga Hälsoforum. Vi, Ann-Sofie och Boel kommer vara moderatorer. Med panelgäster som läkaren Anders Hansen, författare till boken Hjärnstark, och vår tidigare poddgäst Torbjörn Eriksson, vd för Tenant & Partner kan vi utlova en intressant och inspirerande förmiddag. Du har möjlighet att få en av fem kostnadsfria platser. Här  kan du göra en intresseanmälan.
Läs mer om Skandias hälsoarbete och vad de erbjuder sina kunder här.

Vår samarbetspartner Twitch Health har tips att ta till när agendan svämmar över.

 1. Det handlar om att identifiera de 3-5 viktigaste uppgifterna man har framför sig, både på jobbet och privat
 2. Rangordna dem i hur viktiga de är, hur lång tid de tar och
 3. ... i vilken ordning de bör göras
 4. Fokusera på dem en i taget
 5. Skapa förutsättningar för att arbeta ostört

Läs mer på deras hemsida.

1