Info

Health for wealth

Health for wealth handlar om hållbar hälsa på jobbet. Alla vill ha en stark organisationskultur och ett gott ledarskap - men hur gör man för att lyckas? Vi söker svaren. Läs mer och kommentera på www.healthforwealth.se /Ann-Sofie Forsmark och Boel Stier.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Health for wealth
2022
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February


All Episodes
Archives
Now displaying: November, 2017
Nov 22, 2017

Ann-Sofie och Boel fångar upp nyheter, rapporter och trender om hälsa på jobbet. 

#MeToo-kampanjen har knappast undgått någon. Rapporter och upprop om sexuella trakasserier kommer dagligen just nu i bransch efter bransch och skakar om hela samhället.

Arbetet  mot sexuella trakasserier - ta hjälp av lagen!

Ur ett arbetsplatsperspektiv är det arbetsgivarens ansvar att se till att förebygga att kränkande särbehandling sker och ha tydliga rutiner för vad man ska göra om det uppstår. Vi vill lyfta fram hur viktigt det är att arbetet mot trakasserier och övergrepp inte bara är en policy i text utan något som faktiskt aktivt diskuteras på jobbet med ett tydligt stöd från ledningen. Läs mer om OSA 2015:4 här.

Nudging - knuffa inte styra mot hälsa

I år tilldelas Nobelpriset i ekonomisk vetenskap Richard Thaler. Han får priset för sitt bidrag till beteendeekonomi. Han har tidigare varit rådgivare i den engelska premiärministern David Camerons så kallade nudge-unitNudging kan översättas till att knuffa och handlar om att stötta människor till önskade beteendeförändringar utan lagar och regler. Vi är generellt motvilliga till att bryta invanda beteenden och behöver göra trösklarna låga. Där kommer nudging in. I avsnittet ger vi exempel på hur man kan puffa medarbetare mot goda vanor på arbetsplatsen.

Jobbhälsobarometern - ohälsan fortsätter öka

Under hösten släppte Sveriges Företagshälsor en ny rapport om hälsoläget på arbetsplatser i Sverige. Sammanfattningsvis kan man säga att ohälsan på arbetet fortsätter öka och

  • yngre mår sämre än äldre,
  • kvinnor mår sämre än män,
  • det är ingen skillnad i hälsa mellan chefer och medarbetare.

Hela rapporten kan du läsa här.

Digitalt stöd för hållbara vanor

Det finns många appar som mäter hur många steg vi tar per dag och vår fysiska status som blodtryck och puls. Men det finns också appar för den inre hälsan som ska hjälpa oss med reflektion och att skapa tid för det vi egentligen tycker är viktigast i livet.

Boel tipsar om Shim.

Annie tipsar om Remente.

Ledarskap - mindfulness räcker inte

Ann-Sofie var tidigare i november på ett seminarie anordnat av Potential Project där Rasmus Hougaard berättade om hur ett framgångsrikt ledarskap behöver präglas av närvaro men även osjälviskhet och medkänsla. Mer om boken och allt arbete bakom kan du läsa här.

Ann-Sofie nämner också siffran som dyker upp överallt, om medarbetares engagemang. I State of the Global workplace för 2017 står det att endast 10% av medarbetare i västra Europa är engagerade på jobbet. Finns att göra!

Nordic Health Convention

Ann-Sofie berättar om sitt besök- och deltagande på Nordic Health Convention, en del av Kvalitetsmässan. Där diskuterades både hälsoläget för barn, på arbetsplatsen och för äldre och det är tydligt att barns hälsa är sämre i socioekonomiskt utsatta områden. I podden tipsar vi också om Ingibjörg Jonsdotter och hennes forskning. Hon finns på Göteborgs Universitet. Nordic Health Convention fortsätter till våren.

Vår partner Twitch Healths vd Fredrik Karlsson har skrivit ett inlägg med trendspaning på vårt område. Bland annat om vad employee experience handlar om, vad en kidnappad hjärna är och hur anställdas hälsa är en värdering högt på medarbetares önskelista. Läs mer här!

Vår partner Skandia har alltid hälsan i fokus och arbetar just nu med att sprida information om de så viktiga varningssignaler man bör ta akt på för att undvika utmattning. En orsak till ohälsa kan vara att aldrig ge hjärnan tillräcklig återhämtning och det skriver Anders Hansen om i en artikel på Skandias hemsida här. Deras hälsoförsäkring stöttar arbetsplatser i det arbetet. Läs mer här.

Nov 8, 2017

Bra luft, gröna växter och bra mat i pentryt ger personal som mår bra och presterar. Vi pratar WELL-certifiering, ett tecken i tiden!

Filip Elland är hållbarhetschef på fastighetsbolaget Castellum. Vi bjöd in honom till ett samtal om nyheten WELL-certifiering, ett sätt att se till att våra fysiska miljöer hjälper oss att må bra.

Vi efterfrågar allt oftare miljömässiga värden och låg elförbrukning i byggnader och det är en bra utveckling. Men miljöcertifieringar missar några av de faktorer som påverkar oss människor som arbetar i byggnaderna.

Och som Filip Elland säger, för många företag ligger elkostnader på omkring 3% av totalkostnaderna medan kostnaderna för personalen står för runt 90%. Så det finns stora vinster med att satsa på att vår fysiska miljö ska gynna vårt välmående - vi tar helt enkelt väl vara på företagens mest värdefulla tillgång.

Sju kategorier 

WELL-certifieringens omkring 100 parametrar är baserade på forskning och sammanfattas i sju kategorier:

  1. Luft
  2. Vatten
  3. Näring
  4. Ljus
  5. Sinne
  6. Komfort
  7. Fitness

Vissa saker byggs in i den fysiska miljön (som luft- och ljuskvalitet) medan andra handlar om hur människor beter sig (som hur vi äter och om vi rör oss). När det gäller den senare handlar det om att skapa förutsättningar för att göra hälsosamma val. Det ska finnas ytor för träning och åtminstone rekommendationer kring vilka lunchrestauranger som serverar ekologisk och närproducerad mat.

Hela eller delar av byggnad
Det går att certifiera en hel byggnad eller en del av en byggnad. I Sverige finns ännu inga färdiga WELL-certifierade fastigheter, men Castellum håller på att färdigställa en fastighet med certifieringen i Malmö och vi känner till åtminstone ett planerat WELL-certifierat hus till, där Platzer fastigheter uppför en kontorsbyggnad i Göteborg.

Var börja?
Även om WELL är en stor investering finns det mycket att inspireras av. Vissa åtgärder kan vilken arbetsgivare som helst göra redan idag med små eller obefintliga kostnader. Några sådana är att fylla på med gröna växter i lokalen, skapa förutsättningar för promenadmöten och skapa möjlighet att styra ljusets styrka och temperatur efter dygnets olika tider.

Varför inte brainstorma tillsammans över vad ni kan göra hos er? Här kan ni läsa mer om vad som ingår i en WELL-certifiering.

Appar att testa
Två appar vi pratar om i avsnittet är appen Flux och Arbetsmiljöverkets buller-app.

Lycka till!

Vår partner Twitch Health hjälper företag att ta ett strategiskt grepp på hälsoarbetet. Här är deras fem viktiga punkter att tänka igenom för att en hälsosatsning ska bli framgångsrik:

1) Tydligt mål med satsningen

2) Arbeta systematiskt genom att förankra, kartlägga ett nuläga, sätta ett mål, utvärdera och återkoppla. Och så vidare.

3) Kommunicera om kvalitet genom hela organisationen

4) Ledare behöver stå bakom och stötta- men behöver nödvändigtvis vara experter

5) Roller behöver vara tydliga och resurser tillräckliga

Läs mer i det här blogginlägget om framgångsrikt hälsoarbete hos Twitch Health.

Vår partner Skandia har alltid hälsan i fokus och arbetar just nu med att sprida information om de så viktiga varningssignaler man bör ta akt på för att undvika utmattning. Deras hälsoförsäkring stöttar arbetsplatser i det arbetet. Läs mer här.

 

1