Info

Health for wealth

Health for wealth handlar om hållbar hälsa på jobbet. Alla vill ha en stark organisationskultur och ett gott ledarskap - men hur gör man för att lyckas? Vi söker svaren. Läs mer och kommentera på www.healthforwealth.se /Ann-Sofie Forsmark och Boel Stier.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Health for wealth
2022
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February


All Episodes
Archives
Now displaying: December, 2017
Dec 21, 2017

När en kollega har alkoholproblem säger vi ofta ifrån för sent. Vi behöver vara mindre rädda och mer omtänksamma. Det säger Sara Demitz-Helin, vd för Ljung & Sjöberg.

Alkoholmissbruk är en sjukdom. Den sliter sönder människor och relationer och förkortar liv. Men eftersom det är en sjukdom går den att bota. Ett vanligt fel många gör är att tänka på alkoholism som ett tecken på dålig karaktär. Det är fel.

Det här är ett känsligt och tabubelagt ämne men faktum är att det finns unika möjligheter att hjälpa människor ur missbruk på just en arbetsplats. Sara Demitz-Helin, vd på Ljung & Sjöberg, berättar mer.

Till arbetsplatsen råder Sara att:

  • Gå från passivitet till att agera proaktivt.
  • Policys, handlingsplaner och utbildning av chefer behöver finnas på plats.
  • Som arbetsgivare har man en rättighet att anvisa vårdgivare och medarbetare har en skyldighet att vara delaktig i rehabilitering.
  • Chefer har det lagliga ansvaret att kravställa och HR har ofta det strategiska ansvaret att rusta cheferna.

Till den som behöver ta ett svårt samtal tipsar Sara om att hämta kraft i att det
a. sker i omtanke och
b. förlita sig på att det handlar om att följa policy och regler.

Vi vill tipsa om att läsa mer på IQ.se samt att Karolinska Institutet har skapat riktlinjer för alkoholproblem på arbetsplatsen här.

One Lab, en leverantör till vår samarbetspartner Skandia, berättar i en artikel om det utbredda problemet med sömnstörningar i IT-organisationer och bland jurister. Läs mer här

I det här avsnittet pratade vi bland annat om svåra samtal. Det är något som vår partner Twitch Health också uppmärksammat i ett blogginlägg som handlar om att prata om hälsa men kan användas som stöd även inför andra samtal. Det kan ni läsa här.

Trevlig lyssning, god jul och gott nytt år önskar Ann-Sofie och Boel!

Dec 6, 2017

Hur sätter vi gränser när det är för mycket att göra - eller när vi ställer för höga krav på oss själva? Vi tar hjälp av psykologen och författaren Åsa Kruse.

Det blir allt viktigare för oss att sätta gränser. Vi lever i en verklighet där gränsen mellan privat och professionellt flyter ihop, inte minst i sociala medier. Och gränsen mellan arbete och fritid blir otydlig när vi kan jobba överallt och är nåbara hela tiden.

Psykologen och författaren Åsa Kruse vet en hel del om det här. I höstas släppte hon boken "Att sätta gränser för sig själv och andra" och i sin yrkesvardag inom företagshälsovården möter hon många som behöver hjälp med just gränssättning.

När någon annan sätter för höga krav

Vi behöver öva på att säga nej, är den enkla sammanfattningen. "Träna," säger Åsa. På att säga nej och på att backa från att ha sagt ja. Är man redan sönderstressad och känner att man sitter fast i ett större och komplicerat sammanhang kan det vara bra med proffshjälp från till exempel företagshälsovården.

Använd betänketid

Ett tips är att införa betänketid både inför sig själv och inför andra. Gör det till en vana att inte bara säga "ja" till alla förfrågningar innan du har tänkt igenom hur de praktiskt ska lösas och hinnas med. Att backa är ett annat konkret verktyg som också kan funka när man sagt ja fast man borde sagt nej.

Gränssättning på jobbet

Tydliga mål, roller, ansvar och uppgifter är A och O på en arbetsplats. Det ger både chefer och medarbetare praktiska riktlinjer att hålla sig till och det blir lättare att avgöra om en person egentligen drar ett lass som borde fördelas på flera.

Fråga med omtanke

Det kan ta emot att fråga någon som verkar ha det för mycket. Men med omtanke som utgångspunkt kan man egentligen inte göra fel. Vi kan alla lätt gå i försvar som reaktion på en fråga om hur vi egentligen mår men det är viktigt att vi vågar bry oss om varandra. Frågan om hur din kollega eller medarbetare mår kan behöva ställas många gånger. Bygg upp relationen och tilliten över tid så skapar du utrymme för ärliga samtal.

Vinster med att sätta gränser

Att sätta gränser kan låta tråkigt. Men att säga nej till en sak innebär faktiskt att frigöra tid för något annat. Vi mår alla bra av att med jämna mellanrum fundera på vad som är allra viktigast för oss i livet. Det är först då vi kan se till att skapa utrymme för det där viktiga. Vi behöver hålla och må bra långsiktigt, både som yrkespersoner och i livet i stort.

Uppmärksamma tidiga signaler

Många förnekar de negativa signalerna på stress. Men att bli lättirriterad, att få koncentrationssvårigheter och uppleva problem med sömnen är klassiska varningssignaler. Det är avgörande att vi själva och omgivningen reagerar när de signalerna dyker upp så att stressen kan stoppas i tid.

Vår partner Skandia jobbar aktivt just med att hjälpa sina kunder att förebygga ohälsa och reagera i tid på varningssignaler. Det vinner alla på. Läs mer här.

Ett framgångsrikt case från vår partner Twitch Health var när de samarbetade med en grupp chefer som hade som mål att öka sin hälsa. Satsningen genomfördes strategiskt med utgångspunkt från nuläge och önskat läge och med återkoppling både till individen och på aggregerad nivå. Mål sattes för både grupp och individ och resulterade i aktiviteter för att stötta förbättringar. Uppföljningen visade att antalet i riskgrupp minskat med 50% i form av minskade stressnivåer, ökade nivåer av fysisk aktivitet och bättre kostvanor.

Mer om Twitch Healths framgångsrika arbete kan ni läsa här.

1