Info

Health for wealth

Health for wealth handlar om hållbar hälsa på jobbet. Alla vill ha en stark organisationskultur och ett gott ledarskap - men hur gör man för att lyckas? Vi söker svaren. Läs mer och kommentera på www.healthforwealth.se /Ann-Sofie Forsmark och Boel Stier.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Health for wealth
2022
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February


All Episodes
Archives
Now displaying: February, 2018
Feb 21, 2018

Ledarskap, delaktighet och rörelse på arbetstid. Så sänkte Arbetsförmedlingens kundtjänst i Karlskoga sjuktalen från 13 till 6,6%, på ett år!

Charlotta Edenvik är chef för Arbetsförmedlingens kundtjänst i Karlskoga. Hon berättar att arbetet började för över tre år sen med en strategisk översyn över hur man kunde jobba med att öka hälsan.

Det började med ledarskap och delaktighet
Först låg fokus på ledarskap och delaktighet. Den här delen av arbetet handlade om friskfaktorer: alltså istället för att fokusera på det som får oss att må dåligt arbetar man med att stärka det som får oss att må bra. Exempel på friskfaktorer är tydlig ledning, delaktighet och att eget ansvar.

Frågan "hur vill vi ha det på arbetplatsen?" ställdes och alla fick reflektera kring vad hälsa betydde för dem.

En satsning på mental hälsa
Under det senaste ett och ett halvt året har man fått extra medel för att få ned sjuktalen och dessa insatser riktade in sig på den mentala hälsan. En sköterska från företagshälsovården kommer varannan vecka för att stötta i frågor av både privat och arbetsrelaterad karaktär.

Rörelse på arbetstid
När det organisatoriska, sociala och mentala var på plats behövdes också ett fokus på den fysiska hälsan och det tog Charlotta och hennes kollegor tag i. Det resulterade i aktiviteter som är tillgängliga under arbetsdagen och kallas därför "rörelse på arbetstid". Inte omfattande träningsinsatser som kräver ombyte och dusch, alltså, utan enklare sätt att bryta stillasittandet.
Det finns möjlighet att delta i mindfulness, enklare pinngympa, röstvård, qi-gong med mera.

Det har också gjorts en översyn av den fysiska arbetsplatsen i samband med att man ökade antalet medarbetare från cirka 70 till 100 och nu finns det tysta utrymmen och ljuddämpande inslag i kontorsmiljön.

Resultatet är en välmående och högpresterande arbetsplats.

Tricket är att göra det vi vet behövs
Charlotta Edenvik säger att de flesta av oss vet att hälsa är lönsamt. Kunskapen om hur man gör finns tillgänglig för alla. Det vi behöver minska är gapet mellan vetande och görande. Då kan vi få stora effekter på hälsa och lönsamhet såväl för individen som för företaget och i förlängningen hela samhället.

Här är Charlottas tips till dig som är chef:

Fundera på hur du som chef kan inkludera hälsa och hållbarhet i verksamhetens olika delar, t ex:

  • Den dagliga verksamheten
  • Kompetensutveckling
  • Möten och planeringsdagar
  • Individuella resultatdialoger
  • Ledarskapet

Tänk därefter igenom hur du som chef kan arbeta inkluderande med insatser och vad du behöver för att genomföra förändringen. Kanske behöver du egen kompetensutveckling och rätt partners, externt såväl som internt.

God lyssning önskar Ann-Sofie och Boel!

Vår samarbetspartner Twitch tipsar om hur du kan rekrytera med hälsa som hävstång. Win-win för välmående, employer branding och lönsamhet. Läs mer här.

Feb 14, 2018

Vi måste vila - annars kan vi inte prestera. Men istället lägger många av oss till fler saker i agendan. David Strömbeck, vd på OneLab som gör hälsoundersökningar på företag, berättar vad han tror vi behöver göra mer av.

Visst kan man tänka att utbrändhet, "gå in i väggen", och negativ stress är nya fenomen. Men sanningen är att det pratades om detta redan på 1800-talet då elektricitet möjliggjorde arbete även under mörkrets inbrott. Däremot myntades inte begreppet utmattningssyndrom förrän någonstans på 1960-talet och nu är det ett av våra största problem.

Att mäta hälsan är en bra start
David Strömbeck är vd på OneLab som hjälper företag med hälsoundersökningar. Att ställa frågor till medarbetarna om fysisk och psykisk hälsa kan ge ett bra faktaunderlag om hur både individ och organisation mår. Visserligen går stressnivåer faktiskt inte att mäta och isolera komplett vid en hälsoundersökning, berättar David, hur vi reagerar på stress är väldigt individuellt. Men man kan identifiera viktiga hälsomarkörer som stöttar individen i att både förebygga och åtgärda ohälsa.

Ur ett aggregerat perspektiv får organisationen också värdefull information om hur människor mår och var särskilda insatser behövs.

Tid på soffan är också viktigt
Vi återkommer i avsnittet till att det är just brist på återhämtning som ofta leder till att negativ stress påverkar hälsan. David lyfter att vi kanske behöver mer tid på soffan snarare än att lägga till mer träning och saker som ska göras i våra fullspäckade agendor.

I avsnittet nämner vi KEDS-skalan, Karolinska Exhaustion Disorder Scale som du kan testa här. Sköt om dig och ta hjälp om du upplever att du inte mår bra.

Vår samarbetspartner Skandia har skapat ett webinarium, ett webbsänt seminarium, som ger dig konkreta verktyg för att förebygga ohälsa och sjukskrivning på din arbetsplats. Du som arbetsgivare har ansvar för att tidigt fånga upp tecken på ohälsa och stress hos medarbetare för att snabbt kunna erbjuda åtgärder . Så vikten av ett fungerande hälsoarbete är mer aktuellt nu än någonsin.

Här hittar du webinariet som är cirka 15 minuter långt.

Feb 7, 2018

FOMO "fear of missing out" handlar om vår rädsla att bli utanför och inte få hänga med. Motmedlet heter tacksamhet.

Begreppet FOMO står för "fear of missing out" och kopplas ofta till sociala medier. Ni vet när man scrollar i sitt nyhetsflöde och och alla verkar vara så duktiga och lyckade, något som lätt ger känslan av att själv vara lite fjuttig och misslyckad. 

Jakten på tillhörighet kan göra oss missnöjda

Men FOMO handlar egentligen inte om prestationskrav utan om våra grundläggande behov att få vara med och höra till i grupper som är viktiga för oss.

Problemet är att ju mer missnöje vi känner över att inte vara på andra platser och göra andra saker med andra människor, desto sämre blir våra liv. Studier har visat att de som tar del av vad andra gör upplever mindre glädje över sin egen situation.

Tacksamhet är nyckeln

Lösningen på problemet är förstås unik men en viktig nyckel är att bestämma sig för att vara närvarande där man är just nu. De allra flesta av oss har något eller någon att känna uppskattning och tacksamhet för - även om vi skulle vilja förändra saker i våra liv framöver.

Lyckas vi inte se vad vi faktiskt har att vara tacksamma för hamnar vi i en "loose-loose-sitiuation" eftersom vi ändå inte kan vara där vi inte är och i så fall dessutom missar möjligheten att göra det bra där vi befinner oss just nu.

FOMO hänger delvis ihop med det faktum att vi blir olyckliga av för många val i livet. Man skulle kunna tro att det var tvärtom - att många val gav oss större frihet och därmed större lycka. Men enligt som bland andra psykologen Barry Schwartz har beskrivit i boken The Paradox of Choice, gör förekomsten av (allt för) många val istället att vi aldrig blir nöjda och att vi ständigt tänker att vi hade kunnat ha det bättre.

Vill du lyssna på mer om FOMO rekommenderar vi det här avsnittet av Kropp & själ.

Här finns en quiz som påstår sig kunna avgöra om du har FOMO eller inte. Testa om du har lust!

Vår samarbetspartner Twitch Health vill gärna lyfta att personlig träning, PT nu är skattemässigt avdragsgillt och oavsett skatteläge kan det vara en investering i personalens hälsa att ta in personlig träning som tjänst i organisationen. Det viktiga är förstås att tjänsten anpassas till just era önskemål och behov och det har Twitch Health tagit fasta på. Möjligheterna är många - läs mer här.

1