Info

Health for wealth

Health for wealth handlar om hållbar hälsa på jobbet. Alla vill ha en stark organisationskultur och ett gott ledarskap - men hur gör man för att lyckas? Vi söker svaren. Läs mer och kommentera på www.healthforwealth.se /Ann-Sofie Forsmark och Boel Stier.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Health for wealth
2022
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February


All Episodes
Archives
Now displaying: August, 2018
Aug 30, 2018

Styrelsen sätter ramarna för hela verksamheten. Vad kan de göra för hälsa och prestation? Ledarskapsexperten Caroline Lornudd berättar mer.

Caroline Lornudd är PhD i ledarskap och har länge varit verksam som psykolog inom företagshälsovården. Hennes intresse för hur ledarskapet påverkar hälsan sträcker sig långt tillbaka. Just nu deltar hon i en studie om styrelsens roll för hur en verksamhet presterar och hur medarbetarna mår. Det finns mycket forskning om hur mycket närmaste chefen betyder för medarbetarnas hälsa men styrelsens roll i detta är relativt outforskad.

Att nå målen kräver välmående

Även om den studie Caroline arbetar med just nu inte är klar ännu finns det samband som är värda att lyftas fram. Styrelsens roll är att sätta ramar för verksamheten. Men för att uppnå de önskade målen är det helt avgörande att medarbetarna gör rätt saker, säger Caroline. Och det kan de inte om ohälsan sprider sig. Är det något område där det finns forskningsstöd så är det på sambandet mellan hälsa och prestation.

Vi gör det som som mäts

Mycket handlar om vad vi lägger fokus på, vad vi mäter och följer upp. Medarbetarna agerar utifrån det som efterfrågas och belönas av cheferna, men även cheferna anpassar sitt beteende efter vad de i sin tur mäts på. En styrelse som bara mäter kvartalsresultat och missar nyckelfaktorer som säger något om hälsan, som personalomsättning och sjuktal, kommer kanske aldrig att nå de önskade resultaten om ohälsan står i vägen för prestationen.

Vad vi vet om ledningsgrupper

Även om styrelsens roll är outforskad finns en hel del forskning om ledningsgruppens roll för hälsa och prestation. Den visar att i organisationer där ledningsgruppen ser sambanden mellan arbetsmiljö och produktivitet känner medarbetare en större trygghet. Man känner sig omhändertagen och sedd som person. Ledningsgruppens agerande - och inte bara närmsta chef - har alltså stor påverkan på hur personalen mår.

Så skapas en hälsosam organisation

I väntan på resultatet av Carolines studie, som kommer under 2019, bad vi henne summera vad det är som skapar en hälsosam organisation. Här är hennes svar:

  1. Den som ska leda andra mot ett mål behöver kunskap om varför människor gör som de gör.
  2. Vi människor gör det som är lätt och lustfyllt och det som leder till uppmuntran alternativt det som leder till att vi undviker kritik. Med den kunskapen behöver varje ledare, styrelse eller ledningsgrupp fundera på vilka beteenden som förstärks i den egna organisationen.
  3. Hur vi gör och beter oss skapar kulturen på en arbetsplats. Även vd:n kommer att göra det som hen upplever efterfrågas och uppmärksammas - av styrelsen. Och då är frågan: gör människor i verksamheten det som leder till verksamhetens mål?
  4. Delaktighet är avgörande för att få människor att göra det som efterfrågas. Delaktighet på grupp- och individnivå handlar om att se det övergripande målet och hur man själv och gruppen bidrar till det. Många gånger mår människor dåligt på grund av en känsla av meningslöshet.

Se där några stora men viktiga frågor att bita i för alla er därute som leder verksamheter och människor. God lyssning önskar Ann-Sofie och Boel. Läs gärna mer om och av Caroline Lornudd här.

I det här avsnittet vill vi också gratulera vår samarbetspartner Twitch Health och deras samarbetspartner  Länsförsäkringar som belönats med Nyckeltalsinstitutets pris "Bäst hälsoindex". Ett högt deltagande, tidseffektivtet och starka resultat är några effekter som bidrog till priset. Läs mer här.

Aug 23, 2018

Hälsa är lönsamt och lönsamhet kräver hälsa. Det är hela grunden till vår podd. Här är de första 5 av 10 avgörande nycklar till en frisk organisation.

Oavsett vad du jobbar med finns det några nyckelfaktorer som behövs för att skapa förutsättningar för hälsa, lönsamhet och framgång. Vi har delat in dem i 10 nycklar eller steg. Varje steg är en fråga som behöver ett svar.

1) Varför finns vi?

Vad är vårt syfte? Svaret på den frågan ger grunden till allt. Det sätter ramen för allt vi ska göra och med ett gemensamt syfte kan vi lättare enas om mål vi ska sätta men också ge större frihet under ansvar. Vi har poddat om detta tidigare här.

2) Hur skapar vi förutsättningar för alla medarbetare att bidra till vårt syfte?

En stor fråga som spänner över hur vi är organiserade, hur vi har möten, hur vi pratar om vårt syfte och vilka delmål vi behöver ha. Ofta har en organisation stödfunktioner där medarbetarna kanske inte känner kopplingen till syftet under en vanlig arbetsdag. Då finns det ett jobb att göra med att förtydliga att så förstås är fallet (vilket det bör vara).

3) Vilka värderingar behöver vi för att arbeta mot vårt syfte?

Här sätter vi ord på de värderingar som ger bränsle åt den kultur vi vill ha och behöver. Värderingar som inte känns främmande, konstiga eller för präktiga för att väva in i den dagliga verksamheten.

4) Givet vårt syfte, våra mål  och våra värderingar, vilka beteenden ska vi belöna och uppmuntra?

Belönar vi bara siffror och antal affärer stämmer det gissningsvis inte helt överens med vårt syfte. Budgetar måste hållas och resultat ska uppnås men vilka beteenden krävs för att ge långsiktigt och hållbart resultat över tid?

5) Hur jobbar vi med att vara en lärande organisation?

Förändring är det enda beständiga. Att vara i konstant lärande är ett sätt att hantera förändringar på ett meningsfullt sätt. Det behöver ske kontinuerligt och bli mer informellt. Utifrån och in, från dem som möter våra kunder och vår målgrupp till dem som jobbar som stödfunktion. Hur skapar vi förutsättningar för att lära och reflektera?

I avsnitt 73 får ni höra mer om steg 5-10. Vi hörs då!

/Ann-Sofie och Boel

Aug 16, 2018

Personlighetstester är ifrågasatta efter avslöjandena kring boken Omgiven av idioter. Vi reder ut frågan om testernas vara eller inte vara med Brita Helleberg, psykolog.

Efter tidningen Filters grävande reportage i somras om författaren Thomas Erikson, mannen bakom storsäljande boktitlar som Omgiven av idioter, har det blivit tydligt att många populära personlighetstester som används i arbetslivet inte har den tyngd och forskningsbakgrund som de borde. I fokus för Filter-reportaget riktas strålkastaren mot just det test som kallas DISC/DISA och som många känner till som en färgkategorisering av personligheter.

Vi bestämde oss för att fråga psykologen Brita Helleberg, som jobbar med tester för urval och utveckling, hur man kan veta om ett personlighetstest är tillförlitligt eller inte. Och hur mycket kan det egentligen säga om oss?

Så kan du kontrollera ett test
Hon berättar att det finns vetenskapliga sätt att utföra personlighetstester. Vill man själv kontrollera ett test kan man göra det hos Det Norske Veritas som ansvarar för att granska och certifiera arbetspsykologiska tester.

Dåliga tester förenklar och försämrar
Vad finns det då för risker med att använda illa underbyggda tester? Framför allt kan de ge oss ett statiskt och låst sätt att se på oss själva och personer runt om oss. Har vi en gång bestämt oss för att någon är dominant eller undfallande, analytisk eller kreativ blir det lätt så att vi omedvetet förstärker och bekräftar den bilden, även om personen ifråga förstås är långt mer komplex och mångsidig än så. Vi går helt enkelt miste om att se varandra som de fullödiga och ibland motsägelsefulla personer vi är och framför allt kan vi gå miste om möjligheter att utveckla oss själva och andra.

Individen är inte allt
Brita Helleberg säger också att det finns en risk med att fokusera för mycket på enskilda individers personlighet i arbetslivet. För att utveckla människor och grupper på en arbetsplats behöver vi ha fokus på målet för det vi gör och lyfta blicken till organisationen och sammanhangen kring oss. Många gånger kan det ge mer att fokusera på vad vi gör istället för på vilka vi är.

Lyft kompetensen och fråga alltid "varför?"
Vi pratar också om hur tester kan hjälpa oss att undvika rekryteringsfällor. Sådana kan vara att vi tar den bekväma vägen och bara väljer människor som liknar oss själva eller att vi i missriktad välvilja väljer någon som är annorlunda bara "för att". Medan det egentligen naturligtvis borde vara kompetensen vi fokuserar på.

Till slut måste vi förstås som alltid ställa oss frågan "varför". Vad ska vi ha testerna och datan till?

Trevlig lyssning önskar vi och avslutar med länken till en serie reportage i DN om just personlighetstester som vi nämner i avsnittet.

Vår samarbetspartner Twitch Health har delat tankar om resultat från forskning på effekten av semester. Kanske behövs inte så lång ledighet som man kan tro för att få en ordentlig effekt på återhämtningen. Det har visat sig att fyra till sju dagar kan ge den största effekten. Läs mer här.

 

 

1