Info

Health for wealth

Health for wealth handlar om hållbar hälsa på jobbet. Alla vill ha en stark organisationskultur och ett gott ledarskap - men hur gör man för att lyckas? Vi söker svaren. Läs mer och kommentera på www.healthforwealth.se /Ann-Sofie Forsmark och Boel Stier.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Health for wealth
2022
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February


All Episodes
Archives
Now displaying: October, 2018
Oct 25, 2018

Job crafting - eller jobbskapande - handlar inte om att skapa sin tjänst utan snarare vad du gör med den tjänst du har. 

Mycket av det som skrivs om job crafting kommer från Amy Wrzesnievskis forskning. Hon är professor i organisational behaviour. Job crafting kan definieras som det som medarbetare gör på eget initiativ för att trivas, öka sitt engagemang och förverkliga sig själva på jobbet.

Tre sätt att vara en job crafter:

  1. Ta på sig fler eller färre uppgifter, öka eller minska uppgifternas omfattning eller ändra hur man utför saker.
  2. Förändra sitt förhållande till kollegor och kunder.
  3. Ändra sitt förhållande till sitt jobb genom hur man väljer att uppfatta det man gör.

Ett exempel kan vara att man tar ut svängarna och gör saker på ett annat sätt än det som står i den formella arbetsbeskrivningen. Man lägger till arbetsuppgifter och ser sig själv i en roll där man har en möjlighet att bidra med glädje och service utöver förväntan.

Job crafting kommer inifrån
Skillnaden mellan job crafting och jobba med att utveckla sin tjänst är att job craftingen drivs lite  "under cover" av medarbetarna själva och inte kommer någon annanstans ifrån. Job crafting kan också komma ur yrkesstolthet.

Vill du kolla hur det står till med ditt job craftande? Titta på sidan 11 i den här välskrivna uppsatsen av Jonna Zandler. Där finns 15 påståenden. Använd dem för att stämma av hur du har det. De kan också vara en god indikation på hur det står till med ditt engagemanget för ditt jobb!

Ikigai och meningsfullhet
Här är en artikel om begreppet "ikigai" som vi nämner i avsnittet. Blev du nyfiken? Hur står det till med din egen ikigai?

Vår partner Twitch Health hjälper företag och organisationer med hälsoarbete på alla plan, från organisation till individ, från helhet till aktiviteter. De vet att många organisationer har en leverantör och att det inte alltid funkar så bra som man kan önska. I sitt senaste blogginlägg har de sammanställt en lista på tre tydliga tecken på att du har valt fel  leverantör för företagshälsovård. Hur många tecken känner du igen från din organisation?

Oct 18, 2018

Det är ett år sen MeToo svepte över världen. Vi tar tillfället i akt att prata om diskriminering på jobbet och vad man kan - och ska - göra för att förebygga det.

I januari 2017 skärptes diskrimineringslagen. Sen dess räcker det inte längre med att ha en jämställdhetsplan. Varje arbetsgivare behöver jobba förebyggande med det som kallas aktiva åtgärder. Där ingår bland annat att kartlägga hur riskerna för diskriminering ser ut och aktivt främja lika rättigheter och förutsättningar för alla medarbetare.

En handbok för chefer
Det här är inte alltid helt lätt säger vår gäst, jämställdhets- och mångfaldskonsulten Matilda Andersson. Därför har hon tillsammans med Lisa Andersson Tegnér och Frida Ohlsson Sandahl skrivit boken Diskrimineringslagen - Handbok för chefer. Matilda Andersson menar att det i grund och botten handlar om att alla ska få vara sig själva på jobbet. Det finns många krav i lagen som är väl kända, däremot vet inte alla hur man ska göra.

Öka medvetenheten - jobba med kulturen
På många arbetsplatser förekommer diskriminering. Det kan ske mer eller mindre medvetet. Ibland är det ett sätt att jobba, att rekrytera, att prata och att befordra som satt sig i system. Då behöver vi bli medvetna om våra förutfattade meningar. På en arbetsplats är det viktigt att det både finns ett systematiskt stöd för att förändra men även ett arbete som påverkar kulturen.

Berätta hur man rapporterar
En arbetsgivare behöver kommunicera i organisationen hur en medarbetare ska göra om man upplever diskriminering: vem man vänder sig till, om man kan vara anonym och vad som händer i vilken följd om man någon blivit diskriminerad.

Dialog och utredning
Matilda rekommenderar att när misstanke eller påståenden om diskriminering eller kränkande särbehandling uppstår behöver arbetsgivare ta en dialog med alla parter och göra en utredning. Diskrimineringslagen säger att arbetsgivare alltid måste ta ställning, det går helt enkelt inte att släppa ärendet utan ett resultat. Självklart kan det behövas hjälp utifrån om ärendet är svårt och allvarligt.

Ni som är chefer därute, bli inte skrämda av lagkraven. Matilda säger att det bästa är att börja med att göra något alls snarare än att bli överväldigad över att ämnet känns stort. Tänk också på att ett aktivt arbete mot diskriminering kan göra arbetsplatsen till en bättre plats att vara på, där alla får vara sig själva.

Vår partner Twitch Health hjälper företag och organisationer med hälsoarbete på alla plan, från organisation till individ, från helhet till aktiviteter. De har identifierat tre vanliga misstag många gör i sitt hälsoarbete som du kan läsa om här. Det kan vara värt att kolla att din arbetsplats inte går i de här uppenbara fällorna.

Om du är intresserad av Skandias Hälsoforum som vi nämner i avsnittet kan du som vill söka en plats i Göteborg gör det här och du som vill söka en plats i Stockholm gör det här.

Oct 11, 2018

Ibland känns det inte meningsfullt på jobbet. Vad gör man då? Vi pratar om begreppet bullshit-jobb och ifall de finns eller inte.

Vi delade in resonemanget i tre delar:

  1. Att inte känna meningsfullhet i sin roll
  2. Att känna meningsfullhet i livet men inte ha det förväntade engagemanget på jobbet
  3. När arbetsplatsen som helhet känns fel

När du ifrågasätter din roll

I det första fallet pratar vi om hur man kan hitta meningsfullhet i och kring sin roll, om organisationens stora vision känns för långt bort och för abstrakt. Meningsfullhet kan vara att känna att man gör sitt jobb på ett bra sätt. Att jobba med att hitta mening där man är och verkar.

Job Crafting handlar om att vara med och själv skapa mening för sin roll. Vi pratar om exemplet från sjukhuset där lokalvårdarna tog ut svängarna rejält i sina roller och gjorde saker som skapade värde för dem och andra på arbetsplatsen.

När engagemanget inte är på topp

Vi ifrågasätter om man måste vara så superengagerad hela tiden för att göra ett bra jobb? Vi tror inte det, även om engagemang i sig förstås är bra. 

När det ändå känns helt fel

Bolla med vänner du litar på. Tänk långsiktigt och ta hjälp av andra för att reda ut begreppen - vad är det egentligen som är fel och vad kan och vill du göra åt det? Ska du förändra något just nu eller på sikt?

Bullshit jobs, finns de?

Vad som är bullshit beror på hur man definierar ordet. Om ingen kan se någon nytta i det man gör på jobbet är uppgiften förstås meningslös för organisationen. Däremot kan en till synes meningslös uppgift vara meningsfull i det avseende att lönen som intjänas möjliggör välmående för en familj.

Antropologen David Graeber har skrivit en bok på ämnet och 2013 publicerade han den här artikeln i Strike som blev viral. Det visade sig att väldigt många tycker att deras jobb suger!

Ett hållbart engagemang?

Kanske kan vi bli mer hållbara i vårt engagemang genom att jobba lite mindre? Kanske går det att få loss lite tid från jobbet till det där som vi alltid känner att vi inte hinner med? Tänk om vi hade två timmar extra varje dag till att utveckla en hobby, röra på oss till och från jobbet, umgås mer med familj och vänner? Vara lika engagerad på jobbet, men på färre timmar?

Vår partner Twitch Health delar med sig av tips och stöd till dig som är chef och ska prata om hälsa med dina medarbetare - bland annat för att hitta den långsiktiga inre motivationen. Tipsen funkar också för att bolla med dig själv. 

Oct 4, 2018

Många av oss förnekar att vi lever med för mycket stress. Vårt eget hjärta kan lära oss att se mönster och hjälpa oss att få återhämtning i vardagen.

Trots att han är docent i fysiologisk mätteknik från Linköpings universitet tycker Anders Tjernvik att vi ofta fastnar just i mätande.

- Det är ju när vi gör något åt de problem vi hittar med hjälp av mätningarna som det hela blir värt något, säger han. Och det börjar naturligtvis med att vi vet varför vi vill mäta något.

Vi förnekar ofta stress
- Att mäta träning till exempel, är kanske inte helt nödvändigt, säger han. Har du tränat vet du ju själv redan om det, eller hur? Men stress handlar om mycket mer komplicerade mekanismer och här finns det ofta ett inslag av förnekelse.

Fokusera på återhämtningen
Anders Tjernvik jobbar på företaget Linkura som erbjuder så kallad HRV-mätning, hjärtvariabilitetsmätning. I deras tjänster ingår även coachning just för att resultaten ska leda till ett praktiskt värde för deltagarna. Han är mån om att vi ska fokusera mer på återhämtningen och mindre på stressen, eftersom det är just återhämtning många av oss har för lite av i vår vardag.

Fånga upp stress innan symtomen kommer
För vissa människor kan det säkert komma som en överraskning att det sker en stressreaktion i kroppen även innan personen själv riktigt förstått det. HRV-mätningens styrka är att fånga upp stressreaktioner innan vi får symtom.

Att bara mäta puls blir för vagt eftersom det inte är säkert att pulsen är kopplad till det som orsakar stress. Hjärtvariabilitet mäter däremot kroppens "gas- och bromssystem" och det som sker mellan pulsslagen, dess regelbundenhet. Låg variabilitet har vi vid hög stress och hög får vi vid tillräcklig återhämtning.

Ledighet är inte alltid vila
Optimalt är förstås att uppnå en balans i återhämtning från de utmaningar man ställs inför. Här kanske många lurar sig själva och tänker att man återhämtar sig medan man är ledig men det är inte alltid så. En mätning av hjärtats aktivitet avslöjar den här sortens fallgropar och kan hjälpa människor att se vad det är som stressar och när - för att i nästa steg kunna motverka stressen.

När gjorde du något kravlöst sist?
Stressen ökar för att våra möjligheter till återhämtning har blivit sämre och där är våra ständigt uppkopplade liv en viktig faktor. Är vi verkligen lediga när vi är lediga? Anders betonar att det inte handlar om att man måste hålla på med yoga eller mindfulness på sin fritid. Det kanske istället kan vara sånt som kravlöst umgänge eller att läsa en bok som saknas.

Hård träning är inte alltid bäst
Vad gäller träning så stärker det förmågan att hantera stress men viktigt att notera är att träningen i sig är en stress. Det är i vilan efter den som kroppen stärker sig. Det är inte alla dagar som kroppen har förmågan att både hantera stress på jobbet och den stress som hård träning utgör. Att ta en lättare promenad kan ibland vara bättre för hälsan än tuff löpträning.

Medarbetarens ansvar för sin hälsa
Anders tycker att det pratas mycket om arbetsgivarens ansvar för hälsan men för lite om medarbetarnas eget ansvar. Är man satt att sköta ett jobb är det kanske ett eget ansvar att se till att man får sova tillräckligt för att kunna sköta det jobbet.

Oavsett vad vi tycker om den frågan är det bara bra om vi lär oss att bättre förstå vad som stressar oss och hur vi kan få in den där eftersträvade återhämtningen i livet.

Vår partner Twitch Health har satt ihop en bra checklista med frågor om just vem som har ansvar för hälsan. Använd den gärna på din arbetsplats. Den kan hjälpa er att sätta fingret inte bara på ansvarsfrågan utan också vad hälsa betyder för er i er organisation.

1