Info

Health for wealth

Health for wealth handlar om hållbar hälsa på jobbet. Alla vill ha en stark organisationskultur och ett gott ledarskap - men hur gör man för att lyckas? Vi söker svaren. Läs mer och kommentera på www.healthforwealth.se /Ann-Sofie Forsmark och Boel Stier.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Health for wealth
2022
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February


All Episodes
Archives
Now displaying: November, 2018
Nov 29, 2018

En god natts sömn börjar redan när du vaknar. Sömnforskaren Christian Benedict och författaren Minna Tunberger berättar vad du kan göra redan på dagen för att sova bättre på natten.

Vår sömn och hur bra vi sover är något vi tar hand om hela dygnet. Det börjar faktiskt redan när vi vaknar på morgonen, berättar Minna Tunberger, som säger att det var hennes största aha-upplevelse när hon skrev boken.

Dygnsrytm och dagsljus
Hur vi gör saker under dagen har betydligt större påverkan på sömnen än vad vi kanske tänker på. Det är till exempel väldigt bra för sömnkvaliteten att ha en grundläggande dygnsrytm, alltså sova ungefär samma tider varje natt, och att se till att vistas i dagsljus varje dag. Däremot går det faktiskt att sova ikapp, åtminstone i någon utsträckning. De flesta av oss får säkert lite mindre sömn i veckorna och det behöver man inte bekymra sig för så länge man får sova mer ordentligt på helgerna.

Många av de förändringar du kan göra är enkla och faktiskt gratis!

Här är 6 enkla tips som förbättrar din sömn

 • Se till att vistas en stund i dagsljus varje dag, gärna på förmiddagen.
 • Jobbar du inomhus är det jättebra om du sitter eller jobbar nära fönster.
 • Rör på dig (träna, promenera eller vad som passar dig) då och då - hellre på dagen än på kvällen.
 • Ät din största måltid mitt på dagen och ät helst inte timmarna innan du ska sova.
 • Lägg gärna undan skärmarna timmarna innan du ska sova - filtrera åtminstone bort det blå ljuset.
 • Försök ha en så regelbunden dygnsrytm som möjligt - sov ungefär samma tider helt enkelt.

Jobba med ljuset på jobbet
Det pratas mycket om hur dåligt det blå ljuset från alla mobil- och datorskärmar är. Men det är inte nödvändigtvis så farligt bara vi får vistas i lite riktigt dagsljus under dagen. Då är den inre klockan redan justerad och vårt "mörkerhormon" melatonin kan utsöndras som det ska när det blir natt. Fundera på hur det är på ditt jobb. Kan du ta en kort promenad i dagsljus mitt på dagen? Eller gå en bit från bussen på morgonen? Det kanske också går att möblera så att så många som möjligt kan jobba nära fönster?

Stötta bra rutiner
Vi som jobbar ihop kan också stötta varandra att varva ner på kvällarna genom smarta och enkla rutiner. Man kan till exempel komma överens om att inte mejla varandra kvällstid. Numera går det att schemalägga mejlutskick till kommande morgon i de flesta mejlprogram. Här har förstås chefer en viktig roll genom att själva gå före och visa vilka beteenden som uppmuntras i organisationen.

Det här att komma ut i dagsljus är inte så lätt på ett vanligt kontorsarbete, särskilt inte vintertid. Vår samarbetspartner Twitch Health har stor erfarenhet av att arbeta med fysisk aktivitet på arbetsplatsen. De har skrivit ett blogginlägg där de delar med sig av hur du lyckas med träning på jobbet.

Bland annat tipsar de om att undvika fitnesstrender och istället utgå från vårt biologiska behov av rörelse. De betonar också vikten av att träningsmöjligheten kommuniceras på ett bra sätt och att ledare både står bakom och deltar i det som görs. Slutligen behöver utbudet vara tillgängligt och helst gå att anpassa eftersom vi alla är olika och vill träna på olika sätt.

Nov 22, 2018

Hälsomanagement är att styra och leda för hälsa. Ett smörjmedel för hela organisationens motor helt enkelt.

Hälsomanagement är ett begrepp som historiskt framför allt fått beskriva verksamhet inom hälso- och sjukvårdssektorn. Men att koppla samman hälsa och management (styrning och ledning) handlar egentligen om att se hälsa som en förutsättning för att verksamheten ska fungera både lönsamt och hälsosamt.

Börja med det som påverkar hur vi mår
En fråga att ställa sig är vad det är som påverkar vårt mående på vår arbetsplats. Svaret är vad den som sysslar med hälsomanagement bör fokusera på.

Våra fysiska behov för hälsa tenderar att vara desamma från dag till annan. Men vid till exempel en omorganisation kommer förändringarna att påverka ditt mående. I det exemplet blir stöd till ledarskapet en viktig fråga både ur hälso- och verksamhetssynpunkt. En hälsomanagementfråga helt enkelt!

Det enkla kan vara det bästa
Det behöver inte kosta. Lågt hängande frukter kan vara att skapa utrymme för medarbetare att prata med varandra om hur man har det. I vårt avsnitt Utmattningssyndrom - vad kan vi göra? med professor Marie Åsberg lyfter hon hur viktigt det är att vi pratar med varandra om vår gemensamma arbetsmiljö. I den här studien från Linnéuniversitetet har man också sett att så kallade kollegiala samtal förebygger ohälsa.

Läs gärna mer om Ann-Sofies utbildning Framgångsrikt hälsoarbete i praktiken.

Här hittar du McKinseys artikel om att skapa organisatorisk hälsa.

Vår samarbetspartner Twitch Health lyfter tre vanliga - och onödiga - misstag som många organisationer gör i sitt hälsoarbete. Undvik dem så ökar du möjligheterna att få goda resultat!

Nov 15, 2018

Sjukfrånvaron i Södertälje kommun har minskat från 8,2 till 6,2% på tre år. Zara Kvist Lindgren är en nyckelperson bakom satsningen.

Zara Kvist Lindgren är HR-strateg inom hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun. Hon började 2015 med att se över sjukfrånvaron men arbetet fortsatte och växte till en både långsiktig och framgångsrik satsning.

Det hon och många kollegor har sysselsatt sig med för att få ner sjukfrånvaron kallar de för "arbetshälsa". Det är ett arbete i tre led: i organisationen, på grupp- och individnivå. På individnivå ser man att det är ett eget ansvar men medarbetaren ska få stöd och hjälp från arbetsgivaren.

Nya riktlinjer och workshops på arbetsplatser
Starten för allt var att kommunen tog fram en ny arbetsmiljöpolicy och såg över policys och dokument för att ge cheferna en grund att stå på och tydliga förväntningar. Sedan höll man workshops runt om på arbetsplatser och frågade medarbetarna själva vad de tyckte behövde göras för att minska sjuktalen.

Aktiv sjukskrivning - ett riktigt samtal
En viktig förändring var aktiv sjukskrivning - man ringer chefen första dagen man är sjuk. Riktiga samtal mellan människor, alltså. Inga sms eller mejl utan riktig dialog med följdfrågor om hur man mår och varför. Det följs sen upp av  "bry-sig-om-samtal".

Träning som arbetsuppgift
Ett annat bärande inslag i satsningen på arbetshälsa är träning som arbetsuppgift ute på arbetsplatserna som äldreboenden och förskolor. Inga flåsiga pass utan enkla övningar med tydligt syfte på 12 -14 minuter varje dag. Detta stöds av forskning som visar att regelbunden rörelse minskar sjukfrånvaron. Övningarna är enkla pulshöjande rörelser, balans och stretch. Nyligen har man också sjösatt ett pilotprojekt med att jobba med återhämtning genom andningsövningar och där har några upplevt effekt direkt.

Stöd till cheferna
Cheferna har stöd via Zaras HR-kollegor. Man ser också över hur många medarbetare en chef har eftersom det är en viktig faktor för att hinna med ett hälsofrämjande ledarskap. I sin roll lyfter Zara till chefer och politiken vad som händer ute på arbetsplatserna. Hon lyssnar in och tar med det hon upplever in i det strategiska arbetet.

Regelbunden uppföljning
Statistik på sjukfrånvaro följs också upp regelbundet och då förs också dialog om hur organisationerna kan jobba med de utmaningar de har. Det strategiska arbetet är alltid i fokus och cheferna ska aldrig behöva sitta ensamma med sina utmaningar utan få stöd.

Självklart har det dock inte varit helt smärtfritt. Förändring tar tid och kan vara jobbigt! Men Zara menar att ett sätt är att prata om att våga prova, och att lyssna på de farhågor som kommer.

Zaras bästa tips
Zaras tips till andra är att:

 1. Börja med att identifiera vad ni är riktigt bra på och håll fast i det.
 2. Se vad som inte går bra och våga sluta med det.

Det handlar helt enkelt om att våga prova något nytt.

Vår samarbetspartner Twitch Health vet att många vill mäta och räkna på hälsa. Men fast man mäter ger det inte alltid resultat.

 • Vad är det som ska mätas och varför?
 • Säkerställa att det man mäter ger rätt data.
 • Använd rätt verktyg för att räkna: mät rätt, inte mer.

Läs mer detaljerat i Twitchs artikel om att mäta och räkna på företagets hälsa här.

Vi nämner flera verktyg i avsnittet.

Här hittar du det arbetshälsoekonomiska analysverktyget för att motverka psykisk ohälsa

Här hittar du verktyget för att beräkna ekonomiska effekter av förebyggande insatser på arbetsplatsen.

Nov 8, 2018

Är chefen vår viktigaste hälsofaktor på jobbet? Ja kanske är det du som ska intervjua chefen när du söker jobb.

I en undersökning som Academic Work genomfört visar det sig att unga i karriären uppger att en bra chef och ett bra ledarskap är en avgörande faktor för vilken arbetsplats man väljer.

I det här avsnittet pratar vi om att dina framtida chefer är en viktig faktor när du söker nytt jobb och även att det finns anledning att reflektera över det ledarskap du har just nu - inte minst för hälsan. Eller om du är chef, det ledarskap du är med om att forma.

KASAM - en bra vägledning
Ett sätt att se på relationen chef/medarbetare är att utgå från KASAM-modellen (som vi har ett helt avsnitt om här). Hur ska min chef stötta mig i  min vilja, mitt kunnande och så att jag klarar av det jag förväntas göra? Och vad av detta ska jag stå för själv? KASAM-modellen kan vara en bra vägledning att ha med sig om man vill intervjua sin chef, eller för alla som vill reflektera själva kring hur man har det på jobbet och i livet.

Att intervjua chefen är inte att vara fräck eller överdrivet kravfylld. Du kan luta dig på forskningsstöd när du hävdar att din relation till chefen är avgörande både för dig själv och för organisationen du ska ingå i.

I det här avsnittet välkomnar vi också en ny samarbetspartner, Wellbefy. De delar vår helhetssyn på hälsa och använder sig gärna av den KASAM-modell vi själva återkommer till gång på gång. Deras senaste blogginlägg handlar om medarbetarskap och självledarskap - ett bra verktyg om man till exempel vill reflektera kring att ge feedback till sin egen chef. Läs gärna mer om Wellbefy och deras verktyg Health Analytics här.

Nov 1, 2018

Många vill jobba med hälsa men alla lyckas inte. Fredrik från Twitch Health berättar om framgångsfaktorer och vanliga misstag.

I det här blogginlägget om framgångsfaktorer i företagshälsa listar vår partner Twitch Health tre framgångsfaktorer:

 1. Börja med ledning och chefer - om inte ledningen signalerar att det är viktigt tycker ingen annan det heller.
 2. Sätt tydliga mål - en självklarhet kanske men något som ofta missas.
 3. Kommunicera internt - nej, en blänkare på intranätet räcker inte!

Målen behöver vara kända
Fredrik Karlsson, vd på Twitch Health, berättar att många organisationer har mål för sina hälsoinsatser. Men om ingen känner till dem ute i organisationen tjänar det tyvärr inte mycket till. Inte heller om man missar att knyta ihop hälsomålen med organisationens övergripande mål.

Koppla hälsa till verksamheten
Kopplingen mellan hälsoarbetet och effekterna på verksamheten är A och O. Den handlar om förmågan att prestera över tid och om hur bra organisationen är på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Den kopplingen behöver finnas med i målsättningen och kommuniceras löpande, på flera nivåer i organisationen.

En partner är bättre än en leverantör
Att jobba med en hälsopartner kan vara en framgångsfaktor. Men då är det bra om samarbetet utvecklas till ett partnerskap. Ett långsiktigt och effektivt samarbete börjar med att man känner varandra och varandras värderingar. Partnern behöver känna organisationen och kunden behöver kunna lita på partnerns vilja att hjälpa för kundens bästa. Tydlighet och transparens är två andra avgörande ingredienser.

Fredrik ser att många har ett gammalt synsätt på relationen mellan en kund och en hälsoleverantör där kännedomen om den marknad som finns inom business to business inte är så stor. Det ligger förstås både på kund och leverantör att stänga det gapet.

Företagshälsa är större än friskvård
Kunskapen i ledningsgruppen är också ofta låg om hur hälsa och verksamhet hänger ihop. Risken är att ledningsgruppen tänker på rena friskvårdsaktiviteter. Om man kan skapa en samsyn av vad hälsa är i hela organisationen har man skapat bra förutsättningar för att få hög effekt av hälsoarbetet.

1