Info

Health for wealth

Health for wealth handlar om hållbar hälsa på jobbet. Alla vill ha en stark organisationskultur och ett gott ledarskap - men hur gör man för att lyckas? Vi söker svaren. Läs mer och kommentera på www.healthforwealth.se /Ann-Sofie Forsmark och Boel Stier.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Health for wealth
2022
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February


All Episodes
Archives
Now displaying: December, 2018
Dec 20, 2018

Att vara modig är inte samma sak som att aldrig vara rädd. Det säger Caroline Runnquist, Head of Cyber Security på PwC, som utsågs till Årets IT-kvinna av Tieto.

I vårt julspecial tänkte vi prata om sånt som många av oss tvekar inför: vägskäl och tvärvändningar. Då och då i livet behöver vi kraft att våga göra sånt som är viktigt men svårt. Hur hittar man kraften och modet?

Årets IT-kvinna 2018
I oktober i år blev Caroline Runnquist utsedd till Årets IT-kvinna av Tieto. I motiveringen står det bland annat att hon "... visar att det går att utmana rådande strukturer med tydliga mål och därmed få in fler kvinnor i IT-branschen. Carolin har skapat sig en position och mandat att förändra. Hon är en förebild genom sitt ledarskap och sitt mod."

Det hon konkret har gjort och gör konstant är att agera för jämställdhet i en mansdominerad miljö. Hon har startat ett kvinnligt nätverk på PwC och jobbar aktivt med att lyfta kompetenta kvinnor i allt från rekrytering till vardagen på jobbet.

Reflekterade för att hitta sin egen bas
För Caroline Runnquist var det en vecka på en ledarskapsutbildning, med mobilen avstängd och tid för reflektion som hjälpte henne att hitta och landa ordentligt i sina egna värderingar. Det har gjort att hon numera är så säker på vissa beslut att hon inte känner att det finns ett alternativ till att följa dem.

Kloka medmänniskor är viktigt
Men det räcker inte bara att rådfråga sig själv. Lika viktigt är det att ha människor omkring sig som man litar på och som både kan stötta och våga ifrågasätta.

Beredd på smällar när man sticker ut hakan
Att vara modig betyder ofta att man gör något nytt och kanske obekvämt för människor runt om en. Att sticka ut hakan kan leda till att man får en del smällar. Caroline säger att bara hon är förberedd på att såna smällar kan komma blir det mycket lättare att ta dem. Har man reflekterat tillräckligt kring sina vägval och är övertygad om att det man gör är rätt ger det den trygghet som behövs för att orka göra sånt som utmanar.

För Caroline har det också betytt mycket att hålla i sin sömn, att äta bra och vara regelbunden med motion. Det stöds också av en hel del forskning som visar att vi tänker och fattar bättre beslut när vi både rör på oss och sover ordentligt.

Lycka till med dina egna vägval önskar Ann-Sofie och Boel inför julen och det nya året!

Vår samarbetspartner Twitch Health brinner för att tillsammans skapa energi och välbefinnande för individ, företag och samhälle. Välbefinnande utgörs av en fysisk, mental och social helhet. I basen för detta finns demokrati och mänskliga rättigheter. Tyvärr finns det många delar av världen där de grundbultarna inte är några självklarheter.

Twitch tror på långsiktighet och har därför i över tio år skänkt pengar till World’s Children’s Prize som sedan år 2000 har utbildat 42 miljoner barn i demokrati och mänskliga rättigheter.

Dec 12, 2018

Studie efter studie visar att öppna kontorslandskap sänker produktiviteten och kommunikationen. Trots det verkar de vara här för att stanna. Vi resonerar oss fram till hur vi kan få det att funka bra trots allt.

Tanken var att öppna kontorslandskap skulle spara pengar och skulle öka samarbetet. Riktigt så blev det inte.

Färre riktiga samtal
Bland annat visar en studie från Harvard att den verbala interaktionen minskade med 70% i organisationer där man bytte till öppna planlösningar. Istället ökade den digitala kommunikationen som mejl och chattar. När vi alla sitter i ett helt öppet rum blir det extra viktigt att inte störa varandra hur som helst.

Ökat missnöje
En annan studie från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet visar att människor som jobbar i öppna kontorslandskap mår sämre och är mer missnöjda med sitt jobb.

Vad gäller hemarbete är det många som vittnar om att man får mer gjort hemma. Ändå är det få som helt vill släppa kontoret. I en undersökning på en resebyrå i Kina som beskrivs det här avsnittet av podcasten Freakonomics visade det sig att produktiviteten ökade med 13% när medarbetarna jobbade hemma. Många vittnade om att det var lättare att få saker gjorda i hemmet. Trots det ville många tillbaka till kontoret i alla fall. Anledningen? De kände sig ensamma.

Det här kan vi göra
Som organisation gäller det att identifiera vilka behov medarbetarna har. Fokusera tyst vid dator? Ha kreativa möten? Sköta telefonsamtal ifred utan att störa andra? Vi behöver sätta upp riktlinjer som ger oss förutsättningar för att kunna göra allt det där, när vi behöver det: fokusera, kommunicera och ha arbetsro.

5 tips för det öppna kontorslandskapet

  1. Identifiera era behov. Vilken sorts ytor behövs för fokus respektive samarbete, vilka ljud är okej när och var?
  2. Låt medarbetare vara med och arbeta fram riktlinjer.
  3. Ta hand om den fysiska ljudmiljön med mattor och annat som dämpar ljud.
  4. Se till att tysta och/eller avskiljda rum finns tillgängliga och utvärdera användandet.
  5. Ta upp en diskussion om vilka beteenden som är ok och vilka som stör och vad ni kan göra för att minimera de senare.
Dec 6, 2018

En skada tvingade henne att avbryta extremsportkarriären. Genom att hitta sin egen inre kompass kom Malin Rapp vidare i livet - och nu hjälper hon andra att göra samma sak. Det kallas självledarskap.

I korta drag betyder självledarskap att känna sina värderingar och att kunna använda dem som kompass. I sitt arbetsliv såväl som sitt övriga liv. Eftersom verkligheten är såpass snabbrörlig och osäker idag blir det allt viktigare att själv kunna hitta sina drivkrafter och följa dem.

Dina värderingar - inte företagets - skapar engagemanget
Den som har koll på sina egna värderingar är mer engagerad på jobbet - medan företagets värderingar inte spelar lika stor roll för engagemanget. Däremot behöver våra värderingar stämma med företagets för långsiktig framgång. Allt börjar alltså med oss själva. Det berättar Malin Rapp som arbetar med de här frågorna på organisationen Selfleaders.

Hon var tidigare professionell kitesurfare men en skada gjorde att hon tvingades avbryta tävlingskarriären i förtid. Man kan säga att hon fick en oväntad duvning  i självledarskap av livet självt. Hon valde att istället läsa kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi för att kunna jobba med ett av sina största intressen: människors motivation.

Allt självförverkligande blir en press
I Sverige är vi väldigt sekulariserade och individualiserade. Det kan man se på den så kallade Kulturkartan från World Value Survey som visar att vi ligger i topp när man kombinerar parametrarna sekularisering och självförverkligande. Men det här gör oss inte nödvändigtvis så lyckliga. Enligt Malin Rapp klassificeras vår situation i Sverige som "kollektiv beslutsångest". Alla valmöjligheter kan kännas som en press att prestera och vara lycklig.

Börja fråga om drivkrafter
Ett första steg mot mer självledarskap på arbetsplatsen kan handla om en dialog om erfarenheter och upplevelser som format oss. Du som är chef, inled samtal med dina medarbetare där du tar reda på vad som driver och motiverar dem, inte bara inom ramen för deras nuvarande yrkesroll. Där har du nyckeln till engagemang och till att utveckla både företagets och individernas verkliga potential. Vi är alla människor som vill känna oss sedda och först då vill vi bidra.

Vår samarbetspartner Wellbefy har också fokus på självledarskap och medarbetarskap och vilka  förutsättningar som krävs för att det ska fungera bra på arbetsplatsen. Genom deras verktyg Health Analytics tar de tempen på flera viktiga faktorer som behövs för en frisk och välmående arbetsplats. Läs mer om Wellbefy och Health Analytics här.

1