Info

Health for wealth

Health for wealth handlar om hållbar hälsa på jobbet. Alla vill ha en stark organisationskultur och ett gott ledarskap - men hur gör man för att lyckas? Vi söker svaren. Läs mer och kommentera på www.healthforwealth.se /Ann-Sofie Forsmark och Boel Stier.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Health for wealth
2022
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February


All Episodes
Archives
Now displaying: November, 2019
Nov 28, 2019

I det här avsnittet tar vi upp respons och tankar från er lyssnare på ett avsnitt vi gjorde om att mäta eller inte mäta och i så fall vad. Tack för att ni är så kloka och engagerade!

I vår digitala tid kan vi mäta mer och mer. Och det gör vi. Men när vi känner oss styrda av att bli mätta slutar vi tänka själva. Dessutom känner många idag att de behöver göra jobbet två gånger: en gång på riktigt och en gång för att dokumentera det. Hur tar vi oss ur fällorna och mäter med omsorg och eftertanke?

Det här är några av de reflektioner vi fick från er efter vårt avsnitt Mäta eller inte mäta - och i så fall vad?

 • Vi mäter ofta det som redan hänt och har för lite fokus på att mäta för att rusta oss för det vi ska göra i framtiden. Det är klokt att skilja på uppföljning (hur gick det) och driftsledning (vart ska vi och vad krävs för att ta oss dit).
 • Man kan mäta utan att lära men sällan lära utan att mäta.
 • Det finns en risk att man presenterar siffror och statistik på det sätt som passar bäst istället för det som utvecklar bäst. Man kanske jämför med förra året när utvecklingen varit bra men låter bli när utvecklingen varit sämre - då kanske man istället jämför med ett branschgenomsnitt. Helt enkelt friserade siffror.
 • Man kan mäta fel saker, som exemplet med Evry som samlade in arbetslöshetsstatistik för SCB. När medarbetare får löneavdrag för gå på toaletten och premieras med bättre arbetspass när man fått många svar ligger det nära till hands att fuska. Man mätte helt enkelt kvantitet, inte kvalitet.
 • Mäta kan vara kvalitativt också och då baseras mer på subjektiva upplevelser. Många subjektiva upplevelser är också god statistik, som i större kundnöjdhetsundersökningar.
 • Men hur fångar vi in det svårmätta i till exempel en konsultorganisation? Hur mäter vi effektivetet: är det antal debiterade timmar eller antal nöjda kunder? Och hur mäter vi interkommunikation och relationsbygge?
 • Hur ger vi plats för individens yrkesmässiga omdöme så att var och en får ett eget utrymme att handla? En fara med överdrivet mätande är att vi bygger bort människors eget tänkande.
 • Vi behöver också ha respekt för varandras tid och inte be människor svara på enkäter i tid och otid.

Det är aktiviteter som leder till resultat. Om vi mäter de aktiviteter som leder till det resultat vi vill ha är vi på rätt väg. Om vi till exempel vill att medarbetare i en butik ska prioritera det personliga mötet med kunden kan vi inte säga åt dem att alltid syssla med något praktiskt i butiken: som att märka eller sortera varor.

För att mäta hälsa kopplat till arbetsmiljö och verksamhetsresultat är det viktigt att förstå var siffrorna kommer från. Ett utmärkt verktyg som vi nämner i avsnittet är detta arbetshälsoekonomiska analysverktyg som har tagits fram i samarbete med Karolinska Institutet, KTH, Uppsala Universitet och Svenska Miljöinstitutet.

Vår samarbetspartner Twitch Health tycker det är viktigt att mäta rätt saker. Först av allt är det ju viktigt att definiera vad hälsa faktiskt är så att målen man strävar är rätt formulerade. Att mäta organisationens välbefinnande är inte att mäta sjukfrånvaro. Man bör mäta det som är viktigt, det som kan påverkas och framförallt ska man bara mäta om man faktiskt har tänkt göra något med mätresultatet. Twitch Healths vd Fredrik utvecklar resonemanget och ger konkreta tips i ett blogginlägg på Twitch Healths hemsida.

Nov 21, 2019

Att jobba utomhus är inte så svårt som du tror. Dessutom är det rena medicinen - det sänker stressen, stärker immunförsvaret, hjälper oss att sova gott och får oss att tänka bättre. 

Susanna Toivanen är professor i sociologi vid Mälardalens högskola. Hon forskar om framtidens arbetsplatser med fokus på digitala och flexibla arbetssätt. Tidigare i år gav hon ut rapporten Ute är inne - kom igång med kontorsarbete utomhus.

En anledning till att både marknaden och forskare intresserar sig för kontorsarbete hänger ihop med att allt fler av oss jobbar antingen i öppna landskap eller i aktivitetsbaserade miljöer.

Forskningen visar att ljudmiljön är svår att få optimal i öppna kontor, det är svårt att dra sig undan och det är fullt av visuella distraktioner. Det belastar oss kognitivt och kan göra oss både trötta och sjuka.

Att vara utomhus kan vara ett komplement till det vanliga kontoret. Susanna nämner en artikel i New York Time som handlar om att utekontoret är den senaste trenden inom fysisk arbetsmiljö.

5 goda skäl att jobba mer utomhus

 1. Att minska stillasittandet förbättrar vårt fysiska välbefinnande och hjälper oss att tänka bättre.
 2. Dina stressnivåer sjunker och din återhämtning blir bättre. 20 minuters utevistelse kan räcka för att undvika trötthet och till och med depression, särskilt angeläget under vinterhalvåret för oss nordbor.
 3. En dos dagsljus varje dag påverkar välmåendet och hjälper kroppens sömnklocka att hamna i en bra rytm så att vi sover bättre.
 4. Att vistas utomhus då och då stärker immunförsvaret.
 5. Både tankeverksamheten och kreativiteten stimuleras av att vistas utomhus.

Men hur gör man?

Ett enkelt sätt att få in utomhusvistelse en vanlig dag är att använda resan till och från jobbet och promenera, cykla eller springa en del eller hela sträckan. Men det passar förstås inte alla och det är inte heller ett sätt att jobba utomhus.

Använd terasser och balkonger
Arbetsgivare kan se till att terrasser och balkongytor har sol- och vindskydd, sittplatser och wifi för att uppmuntra medarbetare att se dem som en förlängd del av kontoret.

Skaffa power banks
Man kan också förse medarbetare med power banks och uppmuntra till gåmöten i mindre grupper och att promenera när man behöver reflektera eller lära sig något via ljud - kanske i en podd?

Kolla in promenadstråk och bänkar
Kartlägg omgivningen runt ert kontor. Tipsa medarbetare om promenadstråk och parkbänkar i områden där det passar att sitta och läsa eller prata en stund utomhus.

Gör gåmöten valbara i mötesbokningen
Lägg in gåmöten bland valen av konferensrum om ni har ett sånt system. Då blir alla påminda om möjligheten att ta möten utomhus varje gång de bokar ett möte.

I handboken Stick ut - din guide till att arbeta utomhus har Charlotte Petersson som är doktorand på Malmö Universitet satt ihop idéer på arbetsuppgifter och mötesformer som går att göra utomhus. Där hittar du fler tips.

Vår samarbetspartner Twitch Health vill hjälpa företag att komma ut. Ett sätt är att erbjuda arbetspass utomhus, speciellt under det mörka halvåret eftersom exponeringen för dagsljus är bra för sömnen.

Ett sätt att inspirera och motivera fler än de redan träningsfrälsta är att fokusera på det biologiska behovet framför fitnesstrenden. Vi behöver alla rörelse för att tänka bra och vara smarta och fokuserade både på jobbet och under resten av dagen.

Det är också avgörande hur man jobbar med kommunikation för att få genomslag samt att ledare deltar för att förankra i kulturen. Plus att det ska finnas någon form av fysisk aktivtitet för alla! Läs mer i inlägget Träning på jobbet - så lyckas du.

Nov 14, 2019

Nu kör vi hashtaggen #100procenthär för att inspirera till smartare och skönare möten. Är du med?

I förra avsnittet pratade vi om det vi kallade techikett - vett och etikett i det digitala livet. Något de flesta av oss behöver bli bättre på är att sluta multitaska.

Forskningen visar att vi bara blir dummare när vi försöker göra flera saker samtidigt och att vår kognitiva förmåga sjunker enormt bara en mobil ligger på bordet under ett möte.

Visst har vi en massa nytta av våra smartphones men sällan just när vi ska interagera med andra. När syftet är att mötas finns det så mycket att vinna om vi kan vara fullständigt närvarande. 100 procent här, helt enkelt.

Sätt upp en skylt på jobbet
Vi behöver hjälpas åt på jobbet. Föreslå mobilfritt möte - eller delar av mötet utan mobil. Hänvisa till forskning. Skriv ut den här bilden och sätt vid en låda där den som vill kan lägga mobilen medan mötet pågår.

Fundera innan du plockar upp mobilen
Det kan också handla om att ge full närvaro till dig själv. När vill du ta upp mobilen? Varför? Vad är det för behov du försöker fylla? Mobilen är fantastiskt men den behöver inte vara med jämt.

Använd #100procenthär du med
Ibland kan en # hjälpa. Vi hoppas du vill haka på och använda #100procenthär. Kanske verkar det lite motsägelsefullt att göra inlägg i sociala medier om att INTE använda mobilen? Vi tänker att man kan skriva ett inlägg före eller efter ett möte för att betona att mobilen inte fick vara med just när mötet ägde rum.

Även om det inte blev någon härlig bild på maten ni åt på kompislunchen så kanske ni njöt mer av den? Och just för att du inte tänkte på vad som hände någon annanstans på det där jobbmötet kanske ni alla kunde tänka så mycket klarare?

Varsågod - en bild!
Använd gärna den här bilden i sociala medier om du vill berätta att du haft ett mobilfritt möte. Eller skriv ut den här lite större bilden och sätt den vid en låda där man kan lägga sin mobil innan man går in på jobbmötet.

100procenthär-liten

Vår samarbetspartner Twitch Health blev valet när Spotify skulle hitta en partner som kunde hjälpa dem att ta ett helhetsgrepp kring hälsa. Det behövde funka globalt och med företagskulturen och samtidigt möta alla medarbetares behov.

Det började med en grupp med representanter från olika delar av organisationen som i samarbete med Twitch Health tog fram en långsiktig hälsoplan. Där definierades uppdraget, nuläget, målsättning, roller och de viktigaste fokusområdena för hälsoarbetet.

Planen anger riktning och säkrar att de initiativ som tas inom hälsoområdet går i linje med företagets övertygelse och målsättning. Läs mer om Spotify och fler av Twitch Healths framgångsrika samarbeten här.

Nov 7, 2019

När är det bäst att mejla eller chatta och när ska vi prata istället? När är mobilen ok på möten? Ett samtal om techikett, vett och etikett i det digitala.

I det här avsnittet diskuterar vi techvanor och digital hygien. Vi tar avstamp från en undersökning från företaget It's worth more som ställde frågor om digitala vanor till 1000 personer i arbetslivet. Det är inte någon vetenskaplig studie men många av slutsatserna i den går att hitta även bland forskningsresultat.

Den här studien från Harvard Business School visade att samtal öga mot öga minskade med 70% när organisationer bytte från kontorsrum till öppna kontorslandskap. Det är förståeligt och respektfullt att vi inte vill störa varandra. Men när är det effektivast att skriva och när är det bättre att ses och prata?

Förstå = samtal, informera = skrift
I vårt samtal kommer vi fram till att när vi behöver resonera, förstå och ställa följdfrågor är det mest effektivt att se varandra i ögonen och i brist på det prata i telefon eller ta ett vidosamtal. Skriftlig kommunikation är bättre för ren information "så här ligger det till" och är bra för spårbarheten. Det är värt att diskutera igenom det här på arbetsplatsen: när använder vi vilken kommunikationskanal, hur och varför?

Samling istället för prickskytte
För att respektera varandras digitala välmående är det också smart att samla ihop mindre frågor i samma ärende i färre mail och inte skjuta små korta puckar med digital hagelbössa till varandra.

Stör inte - schemalägg istället
Sitter du och jobbar på kvällen eller helgen: tänk efter innan du skickar iväg meddelanden till kollegor och medarbetare. Bara för att du tycker att det är skönt att få dina ärenden ur vägen, innebär det att de måste landa i kollegornas knä just nu - eller kan det vänta till nästa dag? Schemalägg dina mejl när det är lämpligt istället. Särskilt om du är chef.

Överenskomna vilotider
Det finns förstås sammanhang och chattliknande kanaler där man bestämmer sig för att ha snabba utbyten av korta ärenden löpande över tid och då fyller det förstås sin funktion. Men även sådana kanaler mår bra av att det finns överenskomna vilotider.

Distraktioner i möten
I studien från It's worth more framkom att 94% blev störda av att prata med någon som samtidigt var distraherad av något digitalt. 81% hade ägnat sig åt andra jobbrelaterade frågor under möten och här var det en övervikt på seniora medarbetare. 63% hade gjort privata ärenden under möten.

Ge förutsättningar för fokus
Var ärliga med varandra och prata gärna om hur svårt det är att fokusera när mobilerna är framme. Studier visar att vår kognitiva förmåga och vårt fokus försämras när en mobil är närvarande. Även när den är avstängd och placerad i en väska. Hur vill ni ha det på era möten?

Om någon är tveksam hjälper forskningen oss att se hur ineffektiva vi är när vi multitaskar.

Det här är våra förslag på diskussionsfrågor på jobbet:

 1. Vilka forum använder vi för kommunikation? Vad pratar vi om var?
 2. Hur sköter vi digital techikett i kontorslandskapet?
 3. Hur sköter vi dator och mobil på möten? Troligtvis kan mötena bli bättre och mer effektiva utan mobilen. Vi har ju valt att ses i person så bör finnas ett fokus på det.
 4. När kommunicerar vi? Påminn om hur enkelt det är att schemalägga mejl som skrivs utanför mottagarens arbetstid.
 5. Tänk dig in i mottagarens huvud. Hur tas det jag skriver nu emot? Hur kan det tolkas?

Vår samarbetspartner Wellbefy vill fokusera på meningsfullhet. Men hur blir det när meningsfullheten i arbetet börjar komma före den egna hälsan? Det kan lätt bli så att man rättfärdigar att köra på i ett ohållbart tempo. Men vi behöver ett hållbart arbetstempo som varar livet ut. Där vi känner att vi hinner njuta av det arbete vi gör och resultaten som kommer med det och se varandra. Hur skapar vi en arbetskultur som balanserar meningsskapande på ett bra sätt?

Wellbefy menar att det handlar om att öppna upp för reflektion.
- Som medarbetare, ge dig själv tid att reflektera över hur du mår i ditt arbete.
- Som ledare, se vilka värden du förmedlar och vilken arbetsmoralen är.
Meningsskapande hänger någonstans ihop med detta. Att kunna känna att vi är nöjda med vad vi åstadkommit i stunden. Att kunna känna när kroppen behöver vila och återhämtning för att kunna leverera igen. Att kunna se att vi kan skapa en ännu större mening med våra liv när vi mår bra.

Skapa smarta reflektionsflöden
Ett verktyg kan vara att medarbetaren får en anonym plattform att uttrycka sina idéer på. Sedan kan ledaren i grupp ta upp reflektioner som kommit upp utan att någon känner sig utpekad. Det är trots allt sällan som vi är ensamma i en negativ känsla kring organisationsarbetet. I Wellbefys app utvärderas medarbetares hälsa och välmående tillsammans med andra bevisade starka KPI:er för organisatorisk framgång. Medarbetaren får kontinuerligt frågor kring sin upplevda känsla av arbetsplatsen och värderar från en skala 1-6. När svaret är det lägre så öppnas automatiskt en ruta upp där medarbetaren får chans att reflektera kring denna upplevelse. Dels för medarbetarens egna personliga utveckling, men också för att ge feedback till ledaren. Läs mer här.

1