Info

Health for wealth

Health for wealth handlar om hållbar hälsa på jobbet. Alla vill ha en stark organisationskultur och ett gott ledarskap - men hur gör man för att lyckas? Vi söker svaren. Läs mer och kommentera på www.healthforwealth.se /Ann-Sofie Forsmark och Boel Stier.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Health for wealth
2022
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February


All Episodes
Archives
Now displaying: August, 2020
Aug 27, 2020

Att spå om framtiden är alltid svårt. Släng in en pandemi och det blir nästan omöjligt. Charlotte Mattfolk berättar om strategisk scenarioplanering och hur framtiden kan se ut efter krisen.

Ett sätt att hantera stor osäkerhet är att arbeta med strategisk scenarioplanering. Metoden kommer från militära sammanhang men som gör sig riktigt bra för de flesta verksamheter just nu med all den otydlighet och komplexitet som råder i pandemins spår.

Vi har pratat med Charlotte Mattfolk, grundare av den digitala byrån IAMAI. Hon jobbar med digitalisering och AI och är entreprenör och managementkonsult med specialisering inom framtidsstudier och innovation. Charlotte har också en bakgrund inom flera techbolag som Cartina, Acando och Connecta.

En rapport om samhället efter corona
IAMAI har sammanställt en rapport som handlar om hur samhället kommer att se ut efter corona. Rapporten bygger på intervjuer med forskare, företagsledare och experter från såväl näringsliv och politik som beteendevetenskap. Under arbetet med rapporten insåg Charlotte och hennes kollegor att många först under våren tänkte ganska kortsiktigt. Men nu börjar de flesta organisationer förstå att pandemin är ett mera långsiktigt skeende.

- Corona är en utmaning ingen hade kunnat förbereda sig för, säger Charlotte och fortsätter:

- Det går att likställa med ett världskrig, eftersom i stort sett alla runt hela planeten drabbas och eftersom det är en fråga om liv och död. Det sätter igång många processer och känslor som företag inte är vana att hantera och ta upp och hantera i den omfattningen.

Fyra möjliga framtidsscenarier
Rapporten har mynnat ut i fyra olika scenarier om hur framtiden kan påverkas av pandemin.

  1. Behovsmonopol - ett scenario som ligger nära verkligheten idag. De stora techbolagen har inte behövt göra så stora förändringar medan mer traditionella bolag har fått ställa om rejält för att hantera läget.
  2. Kunskapsglobalisering - här suddas gränserna ut mellan nationer och man kan utbyta kunskap internationellt, något som gynnar även mindre aktörer och bolag.
  3. Närhetsekonomier - man värnar om integritet, om att veta vad saker kommer från, om den geografiska närheten.
  4. Hälsostatussamhället - individuell hälsodata blir en valuta som ger vissa människor, men inte alla, tillgång till fördelar. Var jag än ska resa får jag visa fram min hälsoprofil.

Det viktiga här är att reflektera över osäkerheterna. Blir det en snabb eller långsam återhämtning? Hur kommer vi att se på integritet i framtiden - kommer vi att vara mer generösa med vår egen data och hur kommer vi att vilja, eller tvingas, dela den?

Effekter på arbetslivet
I början av coronakrisen låg fokus för många organisationer på permitteringar, för varsel och i vilken utsträckning man kunde fortsätta med verksamheten. Nu ligger fokus mer på de långsiktiga effekterna. Situationen vi befinner oss idag väcker många frågor, som den om hur vi stöttar de unga och kvinnor, grupper som har drabbats hårdare i krisen.

Gigare och AI-chefer
Och hur ser chefens roll ut i det "nya normala"? Charlotte tror att vi kommer att organisera bolag efter arbetsuppgifter som ska bli gjorda snarare än efter roller. Hon tror också att de chefsuppgifter som handlar om att fördela arbete kanske bättre sköts av AI, artificiell intelligens, i framtiden.

En bra chef kan betyda otroligt mycket medan en dålig chef förstör arbetsglädjen. Allt fler vill inte ha en formell chef i sina arbetsliv och det är en av drivkrafterna bakom gig-ekonomin.

Hur skapar vi trygghet på samhällsnivå i en värld där osäkerheterna ökar och där formella hierarkier och chefer inte längre har samma värde? Charlotte menar att vi alla behöver ta ansvar för vårt eget arbete och att tryggheten i en anställning många gånger kan vara illusorisk. Men oavsett om fler och fler vanliga arbetstagare tar mer ansvar och startar egna företag så finns kapitalet hos de större bolagen. Det blir något av ett moment 22. Det här tycker Charlotte är en samhällsfråga både politik och näringsliv behöver hitta lösningar på.

Scenarioplanering särskilt aktuellt i osäkerhet
En av Charlottes expertområden är strategisk scenarioplanering. För att en verksamhet ska hitta sin väg till framgång behöver man släppa bilden av den egna verksamheten inifrån och istället se den utifrån en mängd omvärldsfaktorer och behov - och därifrån planera för ett antal möjliga scenarier.

Att jobba på det här sättet är extra aktuellt just nu med all osäkerhet. Det går helt enkelt inte att göra strikta planer för särskilt många organisationer och då är det klokt att istället förhålla sig till ett antal genomtänkta scenarier.

Vår samarbetspartner Twitch Health har i en artikel på LinkedIn tagit upp hur några stora bolag har valt att stötta sina medarbetare i sitt hälsoarbete och gjort företagshälsan digital under coronaåret 2020. Fitbit har genom sina mätningar sett att den fysisk aktiviteten minskade med mellan 7 och 39% under våren när resor minskade och hemmaarbete ökade. Här kan ni hitta tips och inspiration för ert hälsoarbete.

Vår samarbetspartner Motivation.se har en nästintill oändlig källa av såväl fakta som tankeväckande artiklar om ledarskap och organisationsutveckling. Något alla verksamheter arbetar med just nu är den digitala omställningen och därför tipsar vi om den här artikeln om digitalisering som process och resultat.

Aug 19, 2020

Välkommen kära höst! Ta sats och ladda om med hjälp av 10 smarta frågor.

Vi har satt ihop ett frågebatteri som kan hjälpa dig ge svar på det du behöver veta för att göra din höst och arbetsvardag både inspirerande och hållbar. Varsågod - slit dem med hälsan!

1. Vad är syftet med min roll? Vad ska det leda till? Vem hjälper jag? Vilka problem löser jag? Här gäller det att ösa på med "syften" för att skapa en vision och mission som känns inspirerande, meningsfull och viktig på riktigt!

2. Hur är det när det går bra på jobbet? Hjärnan gillar inte siffror och procent. Skapa mentala bilder av när du gör det du vill och ska. Hur känns det? Hur ser det ut?

3. Vad behöver jag uppnå den närmsta tiden? Här behöver du bryta svaren på fråga 1 och 2 till något greppbart att börja med.

4. Delar jag bilden av vad jag ska fokusera på med chef och kollegor? Stäm av för att ha samsyn och lägga tid på rätt saker.

5. Vad behöver jag för kunskap för att utföra mitt jobb? Vad behöver jag ta reda på? Det kan vara att bli bättre på att hantera digitala mötesverktyg men också att stämma av förväntningar i omfattning på något jag ska leverera. Hur ska vi kommunicera och mötas den här hösten? Vem gör vad?

6. Hur mycket tid har jag till förfogande? Att budgetera sin arbetstid genom att prioritera efter svaret på fråga 1 är kräver ett nyktert förhållningssätt eftersom tiden ofta upplevs som en bristvara. Det hjälper oss att sätta realistiska mål för när arbetsuppgifter ska vara färdiga. Prioriteringar blir lättare när vi har samsyn med chef och kollegor. Vi kan hjälpa varandra!

7. Vad vill jag lägga tid på under min fritid? Ofta har vi en stark känsla av svaret på den frågan just efter en ledighet och sen sugs vi in i vardagen igen. Nu har du chansen att verkligen se till att du håller i det som du vill ha tid för!

8. Vilken rutin har jag för att släppa jobbet på ett bra sätt? Kanske är det extra viktigt för de som jobbar hemma och inte fysiskt lämnar kontoret. Det är också ett sätt att faktiskt både vara mer ledig,och jobba bättre. Alla behöver en rutin, men du kan skapa den på det sätt som passar dig.

9. Vilka enkla vanor kan jag hålla i eller bygga på för att ta hand om sömn, motion och bra matvanor? Det här är plattformen för att orka både jobba och ha roligt. Många av oss vill bara att det ska funka och inte ta en massa värdefull tankekraft och energi. Vilka vanor behöver jag bygga?

10. Vilka frågor behöver du svara på regelbundet för att stämma av att du prioriterar din tid rätt? Kanske kan du ha en fråga att stämma av varje dag, en annan varje vecka och några lite större frågor månadsvis. Att regelbundet stanna upp och fundera på hur man har det och vart man är på väg är betydelsefullt.

Vår samarbetspartner motivation.se har en intressant artikel som handlar om hur man knyter an till jobbet på ett bra sätt. Något som hjälper oss att prestera hållbart och minska stressnivåerna på jobbet.

1