Info

Health for wealth

Health for wealth handlar om hållbar hälsa på jobbet. Alla vill ha en stark organisationskultur och ett gott ledarskap - men hur gör man för att lyckas? Vi söker svaren. Läs mer och kommentera på www.healthforwealth.se /Ann-Sofie Forsmark och Boel Stier.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Health for wealth
2022
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February


All Episodes
Archives
Now displaying: September, 2021
Sep 30, 2021

David Stiernholm är struktör. Han hjälper människor och verksamheter att få bättre struktur i tillvaron, så att vi kan lägga tid på det som är viktigt istället för på en massa småsaker som distraherar oss.

Struktur och ordning och reda är inget man löser en gång och sen är det klart. Vi är många som kan behöva lite hjälp på traven och det är precis vad David Stiernholm sysslar med i sin yrkesroll.

Tricket är sällan att skaffa nya verktyg, berättar han. Nyckeln till framgång är snarast att bli bättre på att använda dem vi redan har.

Här är nio av Davids tips:

 • En att-göra-uppgift ska vara kortare än en arbetsdag. Du ska kunna bocka av den helt enkelt.
 • Separera din kalender och din att-göra-lista. Det som är tidsbestämt ska stå i kalendern medan övriga aktiviteter ska stå på att-göra-listan.
 • Skapa textmallar för texter du använder ofta så att du slipper skriva samma textsnuttar om och om igen.
 • Vad ska vi kommunicera om i vilken kanal och när? Prata om det och besluta hur ni ska göra.
 • Skilj på mål och process. Gör det du gör idag att du närmar dig de mål du har eller tar de dig längre bort från målet?
 • Skilj på stort och smått. Låt inte det mindre komma i vägen för det större. Fundera på hur mycket tid och resurser saker och ting får ta.
 • Se till att du kommer igång med det som är viktigast. Nyckeln är att börja göra en liten del. Få bort frestelser.
 • Verb hjälper oss att komma igång med de där stora uppgifterna som tar emot. Skriv inte vaga verb som “kolla på”, “ta det sen” eller “fixa”. Välj hellre “analysera, fråga, ringa, skriva” som är tydligare.
 • Tajming är viktigt. Gör kognitivt svårare saker på morgonen och enklare saker senare på dagen.

Vi vill också lägga till Davids tips för att uppleva bättre struktur och kunna se till så tiden går till rätt saker i höst:

 1.  Hur nyttjar du din tid bäst i höst? Vad behöver du hinna? Vad är det viktigaste du vill få klart innan julen är här? Lista de viktigaste punkterna. Ta hänsyn till hur din arbetsbelastning brukar vara under den delen av året så att listan blir rimlig. För mig blev det denna höst sex punkter; några stora och några mindre.
 2. Vilken karaktär ska hösten ha? Beskriv för dig själv vad den ska präglas av, rent av hur den ska kännas, om du trivs med det. Jag vill att den här hösten ska vara rolig och inspirerande. Känns det inte så framåt oktober, betyder det att jag behöver förändra något.
 3. Hur vill du att hösten absolut inte ska bli? Ringa in vad du inte vill vara med om i höst. Hur ska veckorna inte se ut och dagarna inte vara? Kanske har du förfärliga veckor i färskt minne som du inte vill uppleva igen?
 4. Hur vet du när hösten blivit bra? Vad ska ha hänt för att du ska kunna ta hem segern? Vad ska vara uppfyllt för att du ska kunna konstatera att det blev som du ville? Här formulerade jag fyra väldigt specifika mål att stämma av.
 5. Vad ska du göra på ett nytt sätt i höst, så att du får nya resultat? Och, vad ska du inte längre göra som du har gjort hittills?

David har också skrivit en artikel hos vår samarbetspartner Motivation.se. Den handlar om att förenkla - det gillar vi! Den heter Mindre krångel mer struktur, förenkling skapar frihet.

Sep 23, 2021

Hur är man en bra chef? Fredrik bestämde sig för att hitta sitt eget svar och sen jobba efter det.

Fredrik Lövgren är försäljningschef för Länsförsäkringar Västerbotten. För sju år sen hamnade han i ett vägskäl i sin yrkesroll. Skulle han fortsätta i chefsrollen eller inte? Han behövde utrymme att stanna upp och fundera på vad han ville med sin roll. Efter ett samtal med sin chef fick han mandat att jobba vidare på ett lite annorlunda sätt.

Ville fokusera på syftet
Fredrik ville fokusera mer på varför han och medarbetarna infann sig på jobbet varje dag och hur det långsiktiga syftet skulle uppnås. Med rätt mandat i ryggen tog han hjälp av HR, chefskollegor och sin egen chef samt en extern stödperson, för att skapa och förtydliga sin egen ledarskapsfilosofi.

Sedan 2016, i fem år nu alltså, har han jobbat enligt den filosofin. Det viktigaste för Fredrik och hans medarbetare är att ta hand om kunderna på bästa vis och på det sättet få verksamheten att växa.

Verkar för engagemang
Att verka för engagemang är betydelsefullt för Fredrik. Det handlar inte minst om att bygga relationerna på jobbet, se till att möta varje individ och ställa frågor om vad hon eller han vill i sin roll.

Tema stress och välmående
Hur ska man hinna med allt man vill, då? Det är en fråga många ställer sig idag. Fredrik tog initiativ till att han och hans medarbetare skulle jobba med vissa frågor i perioder, frågor som ökat välmående och minskad stress. Han skapade grupper för att diskutera hur var och en kan minska stressen i arbetslivet. De läste Anders Hansens bok Skärmhjärnan och reflekterade kring innehållet i den. Alla fick också i uppgift att fundera på frågorna utifrån sitt personliga perspektiv: hur man undviker digital splittring och skapar förutsättningar för fokus.

Genom dialog väcktes insikter i gruppen och man kunde skapa en samsyn kring hur de gemensamt kunde sänka stressen och verka för hållbarhet på arbetsplatsen.

Våga visa sårbarhet
Fredrik betonar hur värdefullt det är att skapa en god kultur där var och en kan och vågar visa sårbarhet då och då. I en säljkultur som han jobbar i, där prestationen alltid går att mäta i pengar och jämföra sinsemellan, är det desto viktigare.

- Alla är duktiga på något, säger han, och det ska synliggöras.

Samtalen måste pågå hela tiden
För att hitta ett arbetsklimat som gynnar hållbara prestationer är det helt nödvändigt att prata om hur man vill ha det.

- Det behöver man i stort sett göra varje dag, säger Fredrik, det är ett arbete och ett livslångt lärande som pågår hela tiden.

Vår samarbetspartner Twitch Healths kund, advokatfirman Delphi, ville göra något speciellt tillsammans med alla medarbetare under pandemin. Med hjälp av Twitchs app och digitala koncept Wellbeing 2.0. har de lanserat en satsning på hela hälsan: både fysiskt, mentalt och socialt. Att ta del av andras beteenden, framgångar och motgångar utifrån varje individs egna mål, allt ifrån att lyckas ta en extra promenad till att ta hand om sin återhämtning, upplevdes som peppande och hittills har man aktiverat 80% av medarbetarna med satstningen. Delphis HR-chef Karin Elliot Olsson säger att det har varit fantastiskt för deras hälsoutveckling. Här ser du en film där hon berättar mer.

Vår samarbetspartner Motivation.se - Sveriges ledarskapssajt - har självklart en mängd artiklar om ledarskap och den här veckan har vi valt en artikel om att hantera motsatser och paradoxer: Vägen du ännu inte gått.

Sep 16, 2021

Får du lägga för mycket tid på administration och to-do-listor och för lite på kreativitet och problemlösning? Vi har pratat med ett företag som har valt att jobba annorlunda.

Vår gäst den här veckan är Niclas Sigholm, vd på teknik- och konsultföretaget Sigholm. De jobbar enligt en organisationsfilosofi som kallas Teal. Ledarskapet är utspritt i organisationen. Var och en har både stor frihet och stort ansvar. Beslut fattas snarare genom kollegial rådgivning än genom att en person bestämmer något som de andra ska genomföra. Men de har också en mycket mer detaljerad - och transparent - aktivitetsstyrning än många andra.

Mail är för grovkornigt
Vårt intresse för vad Sigholm gör om dagarna började med att vi läste en artikel i tidningen Chef om hur de bestämde sig för att sluta med internmail. Hur landade de i det beslutet?

- Sättet att kommunicera är för grovkornigt, säger Niclas Sigholm. Mottagaren måste fundera på vad avsändaren egentligen vill. Är det en aktivitet som krävs? Är det något jag behöver läsa på om? Ska jag blanda in någon annan?

Han menar att mail bara fungerar om man har ganska låga förväntningar på hastighet och kvalitet i sina processer. Men problemet med traditionella organisationer är mycket större än så, menar Niclas.

Mellanchefen är ofta en flaskhals
En klassisk mellanchef blir ofta en flaskhals i sin organisation med ansvar för en mängd olika saker samtidigt: HR-frågor, metoder och processer, produktutveckling och ovanpå det både marknadsföring och försäljning.

Det är för mycket för någon att hålla i och det leder till fördröjda beslut. Det i sin tur skapar frustration och sänkt engagemang bland medarbetarna. Dessutom har medarbetarna många gånger stor kunskap om frågorna som mellanchefen ska fatta beslut om, kunskap som inte används.

Så bakom beslutet om att jobba på ett annat sätt fanns både en vilja att öka effektiviteten och att skapa en arbetsplats där människor mår bra och trivs.

Decentralisering kräver struktur
Men när man ska jobba decentraliserat blir allting också mer komplext. Därför har Sigholm väldigt tydliga strukturer runt var kommunikationen sker, hur processer flödar och vad som ska göras i vilka steg. Ett mer eller mindre automatiserat informationsflöde stöttar medarbetarna när det gäller den löpande planeringen. Syftet är att avlasta varje individs arbetsminne så att man behöver färre egna to-do-listor och slipper hoppa mellan olika kalkylark i diverse projekt för att få ihop helheten under en arbetsdag.

Det Niclas beskriver är stort ansvar och stor frihet för var och en och samtidigt en extremt tydlig styrning i mycket av det praktiska som ska utföras. Man behöver också vara mer transparent med hur man jobbar mot kollegorna.

Frigöra tid för kreativitet och problemlösning
Å andra sidan är syftet just att frigöra tid för kreativitet och problemlösning. Ingen ska behöva leta efter information, istället är det enkelt att få en överblick över en hel arbetsprocess och var man ligger till med olika delar av helheten.

Det blir lättare att må bra och hitta den egna motivationen, säger Niclas. Samtidigt kräver det en hel del av individen. Man måste vara redo att ibland leda och andra gånger ledas, att se feedback i vardagen som en rättighet och att ständigt jobba med problemlösning som verktyg och inte bara skjuta avgöranden till andra.

Vår samarbetspartner Twitch Health har levererat mycket hälsorelaterade tjänster digitalt på sistone och fortsätter med det. För långt ifrån alla har kunnat återgå till att jobba på plats. Och många kommer kanske aldrig att göra det, åtminstone inte på samma sätt som före pandemin. Twitch Healths erbjudande Twitch on Demand är en plattform som samlar hela företagets hälsoerbjudande för medarbetarna. Den får igång träningen därhemma eller utomhus och det handlar lika mycket om mental som om fysisk hälsa.

Vår partner motivation.se - Sveriges ledarskapssajt - har skrivit mycket om det här med kommunikation förstås. Den här veckan tipsar vi om vikten av att kommunicera just om kommunikationen. Det är kanske där man många gånger ska börja?

Sep 9, 2021

Strategier ger oss svaret på vad vi ska göra men kulturen avgör både om och hur vi gör det.

Kulturen är nämligen summan av våra beteenden och den beror på så mycket mer än vad som står skrivet i diverse dokument.

I det här avsnittet resonerar vi kring kulturens påverkan på vår prestation och vårt välmående.

Platta ord hjälper inte
Det finns ett antal värdeord som det ofta är svårt att invända emot. Vem kan till exempel säga att “nej jag vill inte jobba med respekt, jag vill köra över folk”? Men om det inte finns något att diskutera blir orden och begreppen meningslösa.

Hitta rätt berättelser istället
Vi kan behöva släppa de högtravande orden och istället prata om vad vi konkret ska göra. Vi kan berätta en historia som vi är stolt över. Riktiga och autentiska exempel från verkligheten där vi berättar om hur vi gjort det vi ska göra.

De fyra F:en
Basen i OBM (organizational behavior management) hjälper oss med sina fyra F: färdriktning, färdigheter, förutsättningar och förstärkningar. Lyft fram orsaken, lyft fram problemet, samla alla, inled dialog och hjälps åt!

Mer lyssningstips
Kultur pågår alltid. Den är komplex och dynamisk men vi kan förändra den. Vi poddade om en stark företagskultur i avsnitt 122 och i avsnitt 69 pratar vi om kultur och värderingar på väggen och i vardagen.

Vår samarbetspartner Motivation.se har många bra artiklar på ämnet kultur. Gå in och läs artikeln Rätt värderingar för en bättre värld. Där berättar Fryshusets vd om hur vi behöver behandla människor olika om vi vill ge alla samma förutsättningar.

Sep 2, 2021

Stressrelaterad ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Varför? Och vad kan vi göra?

Utmattningssyndrom blev en egen diagnos 2005 i Sverige. Många har jobbat alldeles för mycket och alldeles för ohållbart. Trots att vi med teknikens hjälp borde kunna få det lättare på jobbet.

Adam Svanell är journalist på Svenska Dagbladet, författare och filmare. Han har skrivit boken “Anonyma prestationister: en historia om stress” som både beskriver Adams egen utmattning och som resonerar kring varför så många drabbas just i vår tid.

Varför är utmattning så vanligt?
I sin bok undersöker Adam olika hypoteser om varför utmattningsyndrom sprider sig så snabbt just här och nu. Här är några orsaker han ser:

 • Många branscher har effektiviserats. Neddragningar i personal och ekonomiska hot gör att många får jobba hårdare och mer utan att få mer tid eller resurser.
 • Digitaliseringen gör det möjligt att jobba när som helst, var som helst men det leder också till gränslöshet. Samtidigt finns gamla normer kvar om att du helst ska vara på kontoret vissa tider på dygnet.
 • Det är inte stressen i sig som är problemet utan bristen på verklig återhämtning. Mellanrummen i tillvaron har försvunnit och vi ska fylla all vår vakna tid med projekt, prestation och intryck.

Människor är inte maskiner - men vi låtsas
Vi omger oss allt oftare med maskiner när vi jobbar och blir arga och frustrerade när de inte fungerar. Tyvärr verkar vi många gånger ha samma synsätt på oss själva. Vi ska bara prestera och producera utan avbrott.

Men vi är människor med sårbarheter och begränsningar och vi fungerar inte som maskiner. Istället borde vi med all teknisk utveckling ha lyckats få maskinerna avlasta oss. Men riktigt så har det inte blivit.

Istället är det som att vi försöker tävla med tekniken och den snabba utvecklingen. Förut skickade vi skrivna brev med post och det tog tid både att skicka ett meddelande och att få svar. Nu tänker vi kanske att vi sparar tid med email men istället skickar vi - och får - många gånger fler meddelanden dygnet om.

Får vi klart för oss att vi behöver bli bättre på återhämtning tar vi inte gärna bort saker i livet. Istället kanske vi lägger till krav på att gå på till exempel yoga varje vecka.

Odla en sund arbetskultur
Kulturen som odlas på en arbetsplatsen är avgörande för att försöka undvika de här fällorna. Där kan vi hitta sätt att hjälpa varandra med problem och med att säga nej när det blir för mycket. Vi kan bekräfta varandra så att vi inte alltid känner att vi måste jobba 150% för att bli sedda och uppmärksammade.

Vad kan man göra?
Adam berättar att han förstås är samma person idag som han var innan han blev utmattad. Men han lever och jobbar inte exakt likadant. Han har gått ner i arbetstid och har förändrat endel beteenden. Ett tips han fick från sin terapeut var att experimentera med att göra vissa saker annorlunda. Som att inte alltid ta ansvar för de sociala relationerna i samtal och inte vara så rädd om det blir tyst en stund. Som att testa att inte svara ja på allt som verkar roligt. Eller att göra vissa saker "good enough" så att krutet kan läggas där det gör mest nytta.

Stöttande samtal
Eftersom stöd av och dialog med kollegor skyddar oss från stress rekommenderar Adam en metod som kallas Kollegiala samtalsgrupper. Genom regelbundna prestationslösa samtal kan man hjälpas åt att jobba förebyggande och även skapa ett klimat där det är okej och uppmuntrat att berätta hur man mår.

Var inte rädd - agera istället
Adam säger att många som har läst hans bok hör av sig och säger att de är rädda. Rädda för att plötsligt gå in i den där berömda väggen och för att kroppen ska sluta lyda. Men det är inte så det fungerar, säger han. Det finns ingen vägg som plötsligt dyker upp ur tomma intet. Problemet växer fram över tid. Istället för att vara rädd kan man reflektera. Känns det som att det är för mycket att göra, ja då är det ofta så. Och det är aldrig försent att göra förändringar.

Vår samarbetspartner Twitch Health var väl rustade när hälsofrågorna på företag fick ett nytt fokus i och med pandemin eftersom de har jobbat med digitala tjänster sedan 2007. De digitala koncepten Twitch Wellbeing 2.0 och Twitch on Demand hjälper organisationer att möta alla medarbetare, oavsett fysisk plats, med såväl fysisk som mental och social hälsa. Och när fler kommer att jobba mer på kontoret finns också Twitch at Work med leverans av tjänster på plats.

Vår samarbetspartner Motivation.se - Sveriges ledarskapssajt - har många artiklar om utmattning och om vad man kan göra för att förebygga ohälsa. Därför har vi valt en artikel om vilken roll ledarskapet spelar i utmattning.

Porträttbilden på Adam Svanell är fotograferad av Johanna Hanno.

1