Info

Health for wealth

Health for wealth handlar om hållbar hälsa på jobbet. Alla vill ha en stark organisationskultur och ett gott ledarskap - men hur gör man för att lyckas? Vi söker svaren. Läs mer och kommentera på www.healthforwealth.se /Ann-Sofie Forsmark och Boel Stier.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Health for wealth
2022
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February


All Episodes
Archives
Now displaying: December, 2021
Dec 16, 2021

Kan en arbetsgivare kräva att medarbetare ska vara vaccinerade? Och gäller försäkringen när jag jobbar på distans - även i sommarstugan?

I och med pandemin har nya frågeställningar seglat upp som både arbetsgivare och arbetstagare behöver ta ställning till. Var får vi jobba? Vem har ansvar för vad? Vad gäller kring vaccinstatus och oro kopplat till det?

Michael Jensen är arbetsrättsjurist som hjälper arbetsplatser med arbetsrätt och HR-frågor och agerar ombud i arbetsrättstvister. Han har en bakgrund som företagare, inom fackförbundet Ledarna och inom Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer och driver idag arbetsrättsbyrån MBL11.

Oro för smitta
Idag känner många oro för att bli smittade på sin arbetsplats medan andra inte vill vaccineras. Ett dilemma förstås. Oro för smitta är inget som en arbetsgivare måste hantera enligt lag. Men däremot kan man införa åtgärder för att minska risken för smitta och på det sättet minska oron. Har man medarbetare som är i riskgrupp gäller andra förutsättningar.

Kan man kräva vaccinering?
Kan en arbetsgivare kräva att arbetstagare vaccinerar sig? Svaret är nej. Svensk lag tillåter inte tvångsvaccinering. Däremot kan en arbetsgivare omplacera personer under vissa omständigheter och det skulle kunna vara inom delar av vården där man anser att vaccination är nödvändig. Dessutom kan arbetsgivaren låta bli att nyanställa personer som inte vill vaccinera sig.

Distansarbete i sommarstugan
Under pandemin har distansarbete blivit allt vanligare. Ofta betyder det att en medarbetare jobbar hemifrån. Men många har förstås tagit tillfället i akt att jobba från sommarställen och fjällstugor. Vad gäller då?

Det beror på, säger Michael Jensen. I anställningsavtalet står ofta kontorets adress men man kan göra individuella överenskommelser eller skriva en företagspolicy som omfattar den plats där medarbetare vill jobba: så länge det är inom Sverige.

Utomlands: kolla försäkringar och skatt
När vi förflyttar oss utanför landets gränser blir reglerna inte lika tydliga. Du som vill jobba i ett annat land behöver ta reda på vad som gäller i just det landet för sånt som försäkringar och var du ska betala skatt.

Jobba hemma med husdjur?
Många har skaffat hund under pandemin. Är det skäl nog att få jobba hemma så att man kan ta hand om sitt husdjur? Nej säger Michael, det finns inget lagmässigt stöd för det. Däremot kan arbetsgivare och arbetstagare alltid göra en frivillig överenskommelse om avvikelser i arbetstid och plats, eller om det ska var ok att ta med sin hund till jobbet.

Vår partner Twitch Health kan berätta att bara 50% av alla företag har en strategi för hälsa. Dessutom är det bara 1/5 som använder data för att underbygga den strategi de har. Det visar en undersökning gjord bland över 900 HR-profffs i över 30 länder. Samtidigt uppger många att det är svårt att få tillräcklig budget för att nå önskvärd effekt i hälsoarbetet. Vad och hur mäter ni på ert företag och vad gör ni av resultatet? Twitch Health delar med sig av sina tips för att mäta och räkna på företagets hälsa.

Vår samarbetspartner motivation.se - Sveriges ledarskapssajt - har en mängd artiklar om ledarskap och idag har vi valt en som handlar om att lön och trygghet blir viktigare i oroliga tider.

Dec 9, 2021

Kommer vissa av våra kollegor i framtiden att vara AI, artificiell intelligens? Mycket tyder på det.

AI, artificiell intelligens, är redan på plats i våra liv och arbetsliv. När du har tittat klart på en teveserie och får fler filmtips baserat på din tittarhistorik är AI i farten. Samma sak när du får förslag på hur du ska avsluta en mening i ett textdokument eller när din karttjänst ger förslag på en ny resrutt vid trafikstockning.

AI och människor jobbar bäst ihop
Sandra Bergman är doktorand vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet. Hon säger att man absolut kan se AI som en icke-mänsklig kollega som man samarbetar med och får stöd av. Forskning visar att kombinationen av människor och AI ger de allra bästa resultaten.

Offentlig sektor i framkant
Vår svenska offentliga sektor ligger långt framme när det gäller AI-användning, till exempel i ansökningsprocesser för bostadsbidrag och föräldrapenning. Maskinerna bidrar med en grovsortering som de gör både bättre och snabbare än människor.

AI minskar fördomsfull rekrytering
Rekrytering är ett annat område där AI blir allt vanligare som stöd, inte minst för att undvika fördomar och förutfattade meningar. Om du söker jobb just nu kanske du redan har varit med om att intervjuas av en AI-bot.

Så vad ska man tänka på om ens jobbansökan kan komma att läsas av en maskin? Maskinerna blir bättre och bättre på att tolka mänskligt språk men det finns ändå anledning att fundera på sitt ordval, säger Sandra Bergman. Använd inte mångtydiga uttryck som till exempel "jag tycker om att stjäla en stund för lite läsning" för då finns det en risk att du kategoriseras som stöldbenägen.

Rationella maskiner och flexibla människor
Så AI är bättre än människor på mycket rationellt arbete som att hantera stora datamängder och göra beräkningar. Men vi människor kan vara flexibla och anpassa sitt tänkande till verkligheten på ett sätt som inte AI klarar - ännu i alla fall.

Ett av Sandras favoritämnen är frågor om tillit och hur vi skapar AI som det går att lita på. Begreppet "explainable AI" handlar om att skapa AI som kan förklara hur den motiverar beslut. Men ju mer komplicerad AI blir, desto fler variabler blir det och därmed också desto viktigare att människor är med i besluten. Så vi ska bygga AI som vi kan ha tillit till men samtidigt ska vi akta oss för övertro på vad tekniken kan lösa för oss.

Rätt mål och parametrar avgörande
När man jobbar med AI är det avgörande att sätta rätt mål och parametrar. Om man låter AI sortera fram vilka människor som har förutsättningar för att bli bra ledare till exempel, kan det bli så att AI tar hänsyn till historiska data och påstår att vita män har bättre ledaregenskaper än andra människor.

Människors behov måste styra
Sandra menar att vi måste låta människorna vara drivande i processerna för att få ut det bästa av AI. Vi ska inte låta utvecklingen styras av tekniken utan hellre av människors behov. Gör vi det rätt kan AI bli ett bra stöd för oss både i arbetslivet och på fritiden, till exempel med påminnelser om praktiska saker som vi lätt glömmer. Som att ta pauser och att reparera trasiga verktyg.

Vår samarbetspartner motivation.se har en hel del artiklar om hur den tekniska utvecklingen påverkar ledarskap och arbetsliv. Den här veckan har vi valt en text om att robotar skapar nya möjligheter men också om att arbetslivet förändras och ställer nya krav på oss.

Dec 2, 2021

Om alla bilister som har mindre än 30 minuters resväg till arbetet tog cykeln istället skulle samhället spara miljarder i pengar och 60 liv varje år. Professor Peter Schantz från GIH berättar mer.

Det rör sig om 2,5 miljarder kronor i hälsoekonomisk vinst om de 110 000 personer i Stockholm (40% av stadens bilister) som kan cykla till jobbet på 30 minuter eller mindre skulle byta bilen mot cykel. Ovanpå det skulle 60 liv per år sparas i form av bättre luft. Det kom fram i de studier som Peter Schantz och kollegor på Gymnastik- och idrottshögskolan GIH gjort.

Peter blickar bakåt och ger en dyster bild av de val vi fattat för våra stadsbyggen sedan andra världskriget. Vi har använt den amerikanska modellen och byggt “bilstäder”, medan danskarna i Köpenhamn skapat en infrastruktur som gynnar cykling. Där kan man dessutom ta med cykeln i kollektivtrafiken och det är vi väldigt dåliga på i Stockholm, menar han.

Prova – det är närmre än du tror

Peter berättar också att miljöpsykologer sett att vi människor tenderar att överskatta avstånd. Det är en orsak till att många undviker cykeln – det känns för långt helt enkelt. Han förklarar också att det mest avgörande för att få människor att göra beteendeförändringar är att låta dem prova. Med andra ord: får man prova att cykla till jobbet upplever man kanske hur skönt det är att röra på sig samtidigt som man upptäcker att det inte var så långt som man trodde.

Uppmuntra och motivera

Här kommer förstås en blinkning till arbetsgivare som vill satsa på sina medarbetares hälsa: uppmuntra dem att testa cykelvägen till jobbet. Erbjud lånecyklar, duschmöjligheter, parkering … gör det enklare!

I början av avsnittet nämner Peter Schantz att politikerna borde subventionera elcyklar. Det gjordes också 2018, alltså efter att vi spelade in det här avsnittet. Elcykelpremien blev väldigt omdiskuterad. Ungefär 90.000 svenskar utnyttjade premien i hela landet - det blev inte bara ett storstadsfenomen som vissa befarade.

Naturvårdsverket gjorde en utvärdering av elcykelpremien och den visade att ungefär varannan elcykeltur ersätter en resa som annars skulle gjorts med bil. Övriga ersätter resor som annars skulle skett med vanlig cykel, kollektivtrafik eller till fots. De drog också slutsatsen att ökad användning av elcykel troligtvis leder till minskade utsläpp av växthusgaser, ökad fysisk aktivitet och minskat buller. Men förmodligen även till en ökning av antalet trafikolyckor.

Det visar att det inte är så lätt att göra den här sortens förändringar: man måste ju också satsa på infrastrukturen och göra det lättare att komma fram och parkera med cyklar.

Hur som helst: att underlätta parkering, ombyte med mera, det kan ju definitivt en arbetsgivare göra. Och kommunicera för att visa att man satsar på hälsa. Här är några tips till er som är arbetsgivare.

Så ökar du cykelpendlandet på ditt jobb

  1. Satsa långsiktigt och systematiskt.
  2. Se till att ledare uttalar sitt stöd.
  3. Förenkla att cykla på alla sätt det går: Parkering, duschar, klädförvaring, kanske ta in en cykelmekaniker regelbundet?
  4. Fokusera på den goda upplevelsen, inte på tävling.
  5. Mät de positiva effekterna på luft och fysisk aktivitet.

Jobbar ni hemma eller på kontoret eller både och? Slutade ni med hälsosatsningar när pandemin kom och har ni haft svårt att komma igång igen för att många medarbetare jobbar på distans? Vår samarbetspartner Twitch Healths erbjudande Twitch on Demand är en plattform som samlar hela företagets hälsoerbjudande för medarbetarna. Den får igång träningen därhemma eller utomhus. Och det handlar lika mycket om mental som om fysisk hälsa.  Alla hittar sina program och mäter framsteg utifrån behov och läge. Allt ifrån mindfulness och pausprogram till intensiv konditionsträning. Chatt med hälsocoach ingår. Läs mer på här

Vår samarbetspartner motivation.se har en mängd artiklar om det här med beteendeförändringar. Den här veckan har vi valt en artikel om att ibland är det inte beteendena i sig vi ska förändra utan miljön där beteendena äger rum. Det hänger definitivt ihop med varför man ska göra det enklare att ta cykeln till jobbet, att parkera, att duscha och byta om.

1